Netwerk

Het bedrijfsleven wordt als maatschappelijke partner direct betrokken bij het onderwijs- en onderzoeksprogramma van het lectoraat Kunststoftechnologie.

Toonaangevende bedrijven zoals Philips Consumer Lifestyle, Wavin, Schoeller Allibert, Moba en Attero zijn verbonden aan het lectoraat door middel van kapitaal en kennis. Dit zijn voor het lectoraat belangrijke partners uit het bedrijfsleven. 

Het lectoraat werkt tevens intensief samen met het Polymer Science Park en technische hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland, zoals Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Saxion Hogescholen en de Fachhochschule Osnabrück.

Philips Consumer Lifestyle 
Wavin
Schoeller Allibert 
Moba
Attero 
Dyka 
Nouryon 
Owens Corning
NRK 
Compoworld
Kamer van Koophandel 
WUR 
UTwente
Saxion Hogescholen
Fachhochschule Osnabrück

Onderzoeksadviesraad

Het lectoraat wordt bijgestaan door een onderzoeksadviesraad die bestaat uit externe relaties. De raad reflecteert op visies, beleid en de grote lijnen van onderzoeksprojecten en - activiteiten. De deelnemende leden geven vanuit hun expertise aanbevelingen en advies met een kritische blik. De raad bestaat uit:

 • Berry Bellert (manager kunststoffen, Attero)
 • Christiaan Bolck (programmamanager biobased materials, Wageningen University & Research)
 • Jan Scholten (senior adviseur ondernemersondersteuning, Introweb)
 • Marcel Jongedijk (technology & development manager, Wavin Group)
 • Patrick Breukers (group director technology, Schoeller Allibert Services BV)
 • Sepas Setayesh (senior T&D en MMFT engineer, Philips)
 • Erik de Ruijter (directeur beleid en advies, NRK)
 • Tjaard Sijpkes (head of technology, Fokker Technologies Holding B.V)
 • Hans Ruijs (senior engineer plastics, Moba Group)
 • Remco Akkerman (professor in production technology, Universiteit Twente)
 • Marie Louise van der Sande (directeur, MLS management)

TechForFuture

Het lectoraat neemt binnen diverse onderzoeksprojecten deel aan TechForFuture, Centre of Expertise HTSM Oost, een initiatief van Saxion en Windesheim. Samen met Saxion zet Windesheim in op de toekomst van innovaties en groei op het gebied van Hightech Systemen en Materialen (HTSM). HTSM is één van de negen topsectoren en een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Het Centre zoekt vergaande samenwerking met het innovatieve bedrijfsleven. De ambitie is een impuls te geven aan toegepast HTSM-onderzoek.

lees meer

Green PAC

Het lectoraat is ook aangesloten bij Green PAC, Centre of Expertise Smart Polymeric Materials. Een unieke samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en bedrijven in de kunststofindustrie. Green PAC, een initiatief van Stenden Hogeschool en Windesheim, is een open innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten, waar ‘businessdriven’ kennisontwikkeling wordt opgestart en gefaciliteerd.

lees meer