Verkleinen van grote composietproducten op locatie

Onderzoeksproject (lopend) - Het verkleinen en recyclen van de gedemonteerde bladen van windturbinerotoren staat centraal. We onderzoeken een geschikte methode en ontwerpen en realiseren een bijbehorende prototype machine.

Het bedrijf Certion in Lelystad houdt zich onder andere bezig met de montage en demontage van windturbinerotoren. In sommige gevallen zijn de gedemonteerde bladen end-of-life afval en hebben deze geen verdere commerciële waarde, er moet echter nog wel duur transport geregeld worden om ze te vervoeren. Samen met Windesheim is de opgave van dit project om een geschikte methode te onderzoeken en een bijbehorende prototype machine te ontwerpen en realiseren. De machine moet op locatie de bladen kunnen verkleinen op een zodanige manier dat ze efficiënt getransporteerd kunnen worden. Vervolgens moeten de bladen verwerkt kunnen worden tot stroken of vlokken binnen de nieuwe recyclingmethode die Windesheim ontwikkelt. Het doel van het project is om een prototype te ontwerpen en realiseren en hiermee aan te tonen dat de gekozen methode technisch en commercieel haalbaar is.

Certion in Lelystad heeft veel ervaring met het op locatie inspecteren, monteren en demonteren van rotorbladen. Het bedrijf heeft ook al enige voortests gedaan met het verkleinen van rotorbladen. Het onderhavige project heeft tot doel om samen met Certion te onderzoeken of het mogelijk is een methode te ontwikkelen waarbij op site een rotor zodanig verkleind kan worden dat deze in standaard 20’ containers vanaf de locatie te vervoeren is. Daarbij moeten de verkleinde stukken nog geschikt zijn om er bruikbare elementen of vlokken uit te halen voor de methode van hergebruik. Daarnaast is het van belang dat de verkleinmethode in het veld gebruikt kan worden; vaak vindt demontage plaats op particulier terrein en vervuiling van de grond moet ten zeerste voorkomen worden.

Soort Kwalitatief
Opdrachtgever Compoworld        
Partners

Certion BV
Windesheim

Status lopend