Verkenning van de 3D-metaalprinttechnologie

Onderzoeksproject (afgerond) – Onderzoek naar de mogelijkheden en succesfactoren van het 3D-printen van metaalproducten i.s.m. de Technicampus en het samenwerkingsproject 3D-SFMP.

Het 3D-printen van metaalproducten is een nieuwe, veelbelovende techniek waar metaalverwerkende bedrijven van kunnen profiteren. De industrie moet echter nog wel veel kennis en expertise opbouwen. Voor individuele bedrijven zijn die investeringen en de bijbehorende risico’s groot. Dit onderzoek heeft de krachten gebundeld om gezamenlijk ervaring op te doen met 3D-printen en zo sterker te staan in een internationale, concurrerende markt. 

Realistische voorbeelden van het 3D-metaalprinten

Het onderzoek heeft een belangrijke focus op het ontwerp, het materiaal, het productieproces en de onderlinge samenhang tussen deze drie. Dit is tijdens het project uitgewerkt. Om het bedrijfsleven realistische voorbeelden van de mogelijkheden van het 3D metaalprinten te presenteren zijn er concrete producten op basis van de ontwerpregels ontworpen, gerealiseerd en geanalyseerd. Een selectie van aansprekende voorbeelden zijn:

- complexe, dure producten die in kleine series of als enkelstuks gefabriceerd worden
- producten waarbij gewichtsbesparing grote voordelen opleveren
- producten die in kleine series of enkelstuks gefabriceerd worden en/of complexe geometrieën hebben

Een goed voorbeeld hiervan is de mixkop van het bedrijf Geurtsen, één van de samenwerkende partner in het onderzoek. Met conventionele technieken valt deze mixkop bijna niet te produceren. Voor de maakbaarheid zijn er veel concessies aan de geometrie gedaan, met als gevolg dat de mixer opgebouwd kon worden uit lasergesneden plaatdelen en freesdelen. Deze delen moesten vervolgens in elkaar worden gelast. Nu is de mixkop in zijn optimale vorm herontworpen en printbaar gemaakt zonder dat er assemblagehandelingen aan te pas komen. 

Resultaten

Het project heeft 7 onderzoeksrapporten opgeleverd (6 HBO en 1 master) n.a.v. stage- of afstuderen met als zwaartepunten het proces, de materiaalkundige aspecten en ontwerprichtlijnen. 
De onderzoeksresultaten zijn daarnaast ook in 4 lezingen op congressen toegelicht. Zoals de 3-daagse TIV beurs in Hardenberg (2017-2018), Spuitgietcongres in Emmen (2018), Kunststoffenbeurs in Veldhoven, bijeenkomsten van bedrijvenkringen in Hardenberg (2017) en Deventer (2018) en een bijeenkomst van Euregio bedrijven in Zwolle (2018). 

De resultaten uit het onderzoeksverslag zullen worden beschreven in een lectoraatspublicatie en gepresenteerd op een symposium. 

Soort Kwalitatief
Opdrachtgever GreenPAC
Samenwerkingspartner Technicampus, samenwerkingsproject: 3D-SFMP
Partners Ardagh, Landré, Van Veen, Aventus
 Status Afgerond

Logo Green PAC

Green PAC

Dit project is een onderzoek van Green PAC, Centre of Expertise Smart Polymeric Materials. Green PAC is een initiatief van NHL Stenden en Windesheim en is een open innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten, waar ‘businessdriven’ kennisontwikkeling wordt opgestart en gefaciliteerd.