Energiezuinige en milieuvriendelijke koeling, droging en ventilatie

Onderzoeksproject (lopend) - Tolsma Storage Technology ontwikkelt, produceert en onderhoudt geavanceerde verwerkingsmachines, voor het bewaren van agrarische producten zoals aardappelen, uien en wortelen. De opslagloodsen voor dergelijke producten worden geventileerd met koele, droge lucht. Voor het ontwerp van deze loodsen en troubleshooting in de bewaring, is meer kennis nodig over de luchtstroming in de loodsen en over de biologische en fysische principes die de conditie van de aardappelen bepalen.

Aanleiding onderzoek

De studenten van de opleiding Werktuigbouwkunde hebben in de afgelopen jaren vele minor-, stage- en afstudeeropdrachten uitgevoerd, die hebben bijgedragen aan de verduurzaming van de koeling, droging en ventilatie van de producten in de bewaarplaatsen. Het laatste project heeft geleid tot een betrouwbaar model voor de luchtstroming, dat gevalideerd is met behulp van een schuur met problemen in de conditie van de aardappelen. De probleemgebieden konden vrij nauwkeurig worden voorspeld en kwamen overeen met de geconstateerde gebieden in de opslag. In dit model ontbreken nog de biologische en fysische principes.

Projectdoel en gewenste eindresultaten

Het doel van dit project is dan ook om de biologische en fysische condities van de aardappels te voorspellen door middel van een simulatie van de gehele opslagplaats, waarbij de aardappels in kisten worden bewaard. Als eerste toevoeging aan het bestaande model zal worden gewerkt aan het simuleren van de afvoer van warmte en vocht in de luchtstroming. 

Soort Experimenteel onderzoek 
Opdrachtgever Lectoraat Kunststoftechnologie
Partners Tolsma Storage Technology
Status Lopend

Logo TechForFuture

TechForFuture

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door TechForFuture, Centre of Expertise HTSM Oost, een initiatief van Saxion en Windesheim