TFF Nikhef

Onderzoeksproject (lopend) - Nikhef onderzoekt de elementaire bouwstenen van ons universum, hun onderlinge krachten en de structuur van ruimte en tijd. Nikhef levert een voortdurende bijdrage aan de deeltjesversneller van CERN, waar recentelijk de Higgs Boson is aangetoond. 

Nikhef doet ook onderzoek naar zwaartekrachtsgolven, waar in 2017 een nobelprijs voor is ontvangen. Voor dergelijk onderzoek worden hoogwaardige meetinstrumenten ontwikkeld.

In één van de lopende projecten, KM3NeT, wordt een neutrinotelescoop gebouwd. Deze telescoop maakt het mogelijk om neutrino-bronnen uit het Universum te lokaliseren én meer te weten te komen over de (zeer lastig te detecteren) deeltjes. De telescoop bestaat uit een netwerk van honderdduizenden sensoren, ook wel bekend als PMTs. De PMTs zijn geclusterd in modules en in elke module geplaatst in een kunststof behuizing.

Digitale Optische Module schematische weergave van het netwerk van DOMs waar de telescoop uit bestaat
(Links: Digitale Optische Module (DOM); Rechts: schematische weergave van het netwerk van DOMs waar de telescoop uit bestaat, en een voorbeeld van een gedecteerd pad van een neutrino (witte lijn)).

Nikhef heeft zich gericht tot TechforFuture en het Lectoraat Kunststoftechnologie om mogelijkheden voor conventionele productie voor de kunststofbehuizing te verkennen. In het eerste project (januari-december 2018), lag de focus van het onderzoek op de bovenhelft van de behuizing. Het product bleek te complex voor een één-op-één conversie naar conventionele productietechnieken, dus zijn er voor verschillende productietechnieken herontwerpen gemaakt. Hier uit is één van de herontwerpen voor spuitgieten gekozen en verder uitgewerkt.

In het vervolgonderzoek, gestart in maart 2019, wordt verdere  detaillering uitgevoerd en toeleveranciers benaderd. Ook gaat de aandacht uit naar herontwerp van de onderhelft van de behuizing.

Links: Bovenste helft van de PMT-support; Rechts: Exploded View van de DOM, waarin de positie van de PMT-support is aangegeven

Links: Bovenste helft van de PMT-support; Rechts: Exploded View van de DOM, waarin de positie van de PMT-support is aangegeven.)

Herontwerp voor spuitgieten, waarbij de bovenhelft van de PMT-support is opgedeeld in 6 identieke delen, welke gelost kunnen worden

(Herontwerp voor spuitgieten, waarbij de bovenhelft van de PMT-support is opgedeeld in 6 identieke delen, welke gelost kunnen worden).

 

Logo TechForFuture

TechForFuture

Dit project is een onderzoek van TechForFuture, Centre of Expertise HTSM Oost, een initiatief van Saxion en Windesheim.

Lees meer informatie over het onderzoeksproject en het Centre of Expertise op de website van TechForFuture