SIA RAAK-mkb Industrieel hergebruik van end-of-life thermoharde composieten

Onderzoeksproject (lopend) – In dit onderzoeksproject draait het om de vraag of het proof-of-concept voor het hergebruik van EoL thermoharde composieten technologisch en economisch interessant is voor de praktijkpartners en hoe het leidt tot nieuwe composietproducten van betrouwbare kwaliteit en een degelijk ontwerp.

De afgelopen twee jaren heeft het lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim in samenwerking met mkb-ondernemingen onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een nieuwe hergebruik-methode voor End-of-Life (EoL) producten van thermoharde vezelversterkte kunststof (composiet). Mede dankzij financiële bijdragen vanuit KIEM-VANG is een methode ontwikkeld waarmee het composietproduct gemodificeerd wordt tot versterkingscomponenten, die gebruikt kunnen worden in nieuw te vervaardigen composietproducten. Door deze hergebruikmethode (proof-of-concept) blijven de nog aanwezige goede materiaaleigenschappen, zoals mechanische sterkte en bestandheid tegen vocht, grotendeels behouden en wordt circulariteit van deze materialen mogelijk.

Mkb-bedrijven in de composietbranche zijn zeer enthousiast over deze methode en zien een potentiële doorbraak in de impasse van de niet-circulariteit van composietproducten. Echter deze bedrijven geven aan behoefte te hebben aan nieuwe kennis over hoe zij deze op een technische en economische verantwoorde wijze kunnen integreren in hun productieproces.

Onderzoeksvragen

In dit project richt het consortium zich onder leiding van het lectoraat Kunststoftechnologie op de volgende onderzoeksvragen:

  1. Op welke wijze is het proof-of-concept voor het hergebruik van EoL thermoharde composieten technologisch en economisch interessant voor de praktijkpartners?    
  2. Hoe leidt het proof-of-concept tot nieuwe composietproducten van betrouwbare kwaliteit en een degelijk ontwerp?

Producttoepassingen

Het onderzoek richt zich op vijf producttoepassingen die in de vorm van demonstrators worden onderzocht:

  1. Oeverbeschoeiing
  2. Bouwen met Oriented Strand Board van Vezel Versterkte Kunststof (OSB-VVK)
  3. Drukvaste panelen
  4. Draagliggers
  5. Remmingwerken
Soort Kwalitatief
Looptijd 2 jaar: oktober 2017- oktober 2019
Opdrachtgever Regieorgaan SIA
Partners Biinc, NRK, Reimert Bouw en Infra, Royal Haskoning DHV, Bijl Profielen, Bootjessloperij 't Harpje, Fatol, Aliancys, PolyProducts, Future Pipe Industries, Polem, Spaghnum products, Brimos, Certion, Gemeente Zeewolde, Composite Structures, CT Planon, Welex, Provincie Groningen, Groningen Seaports, Demacq, Waterschap Zuiderzeeland, NJI Metaalunie, VDL Wientjes, Remondis, NedTrain, Rijkswaterstaat
 Status Lopend