SIA RAAK-mkb Industrieel hergebruik van end-of-life thermoharde composieten

Onderzoeksproject (afgerond) – In dit onderzoeksproject draait het om de vraag of het proof-of-concept voor het hergebruik van EoL thermoharde composieten technologisch en economisch interessant is voor de praktijkpartners en hoe het leidt tot nieuwe composietproducten van betrouwbare kwaliteit en een degelijk ontwerp.

RAAK-MKB-project over hergebruik composieten groots afgesloten.

Door het Lectoraat Kunststoftechnologie (LKT) is op 7 oktober 2019 het RAAK-MKB-project over hergebruik van composieten groots afgesloten met een symposium. Maar liefst 110 deelnemers waren aanwezig, waaronder de projectpartners maar ook vele andere belangstellenden.

Het RAAK-MKB-project had als titel ‘Industrieel hergebruik van End-of-Life thermoharde composieten’ en liep van oktober 2017 tot oktober 2019. Het project volgde op een reeks KIEM-VANG-projecten waarin de technische haalbaarheid van een nieuwe methode voor End-of-Life (EoL) thermoharde composieten is onderzocht.

Omdat deze methode technisch haalbaar bleek, is in het RAAK-project onderzocht of het ook tot een industrieel niveau gebracht kan worden. Dat wil zeggen: kan het bedrijfsleven er geld mee verdienen, kan een kwaliteitsniveau gegarandeerd worden en is de methode wel duurzaam als de LCA beschouwd wordt?
Met 36 projectpartners uit de industrie, overheden en kenniscentra zijn onderzoekers van het lectoraat en studenten met deze vraagstelling aan de slag gegaan. Het resultaat was positief: Dit kan een industrie worden!
De composietbranche heeft veel belangstelling voor deze nieuwe methode omdat het een oplossing biedt voor een probleem van EoL composieten. Van het project is een uitgebreide rapportage beschikbaar. Deze publicatie is te downloaden via deze pagina (rechterkant).

Soort Kwalitatief
Looptijd 2 jaar: oktober 2017- oktober 2019
Opdrachtgever Regieorgaan SIA
Partners Biinc, NRK, Reimert Bouw en Infra, Royal Haskoning DHV, Bijl Profielen, Bootjessloperij 't Harpje, Fatol, Aliancys, PolyProducts, Future Pipe Industries, Polem, Spaghnum products, Brimos, Certion, Gemeente Zeewolde, Composite Structures, CT Planon, Welex, Provincie Groningen, Groningen Seaports, Demacq, Waterschap Zuiderzeeland, NJI Metaalunie, VDL Wientjes, Remondis, NedTrain, Rijkswaterstaat
 Status Afgerond