Hoogwaardig hergebruik van elastomeren - KIEM VANG Rubber project 1

Onderzoeksproject (afgesloten, Rubberrecycling 2 is in aanvraag) - Wereldwijd worden er jaarlijks 800.000.000 autobanden afgedankt. Voor een groot deel worden de banden hergebruikt voor brandstof, maar daarmee worden kostbare grondstoffen vernietigd. Hoe kan rubber van autobanden op een duurzame wijze gerecycled worden?

Met dit project willen Universiteit Twente en Windesheim grip krijgen op de eigenschappen van gerecyclede materialen. Wereldwijd is er maatschappelijk en industrieel veel belangstelling voor het ontwerpen van producten met het oog op hergebruik en recycling. Want goede oplossingen leveren naast economische winst ook milieuwinst op.

Binnen de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) wordt op kunststofgebied meer en meer gewerkt met complexe samengestelde producten. Autobanden zijn hier een goed voorbeeld van. Een product dat constant wordt vernieuwt en verbetert vanwege eisen aan brandstofgebruik van auto’s en veiligheid. Echter er valt nog veel te winnen op het gebied van recycling in het ontwerp en gebruik van materialen.

Universiteit Twente heeft voor andere rubbersoorten (EPDM, NR, vrachtwagenbanden) soortgelijk onderzoek gedaan. Deze projecten hebben nuttige resultaten opgeleverd. Juist deze resultaten zijn aanleiding om het basisonderzoek van vulkanisatie van autobanen (proof of concept) te vervolgen.

Vervolgonderzoek

In het vervolgonderzoek onderzoeken Universiteit Twente en Windesheim met samenwerkingspartners:

  • Het in een continu-proces devulkaniseren van autobanden granulaat;
  • Het optimaliseren van de kwaliteit van het devulkanisaat en de productie, uitgaande van commercieel en in industrieel aantrekkelijke methoden;
  • Het onderzoeken van de materiaalkundige aspecten van virgin-devulkanisaat mengsels;
  • Het onderzoeken van de toepassingsmogelijkheden voor hergebruik in nieuwe autobanden.

Het lectoraat zal zich bezighouden met de begeleiding en de mechanisch/technische aspecten van het project. Door de samenwerking met Universiteit Twente ontstaat er kennisopbouw en inbedding hiervan van (recycling van) elastomeren.

Eindpresentie

Challenges of the circular economy for modern tire technology