Recycling in Ontwerp

Onderzoeksproject (afgesloten met een congres) - Veel ondernemers willen wel gerecycled materiaal verwerken in nieuwe producten, maar zien de grote onderlinge kwaliteitsverschillen in de kunststoffen als een groot probleem.

Dit kan voorkomen worden door al bij de fabricage rekening te houden met recyclebaarheid. De projectpartners Windesheim, Saxion, TU-Delft, Industrial Design Centre, producenten, verwerkers en ontwerpers hebben in dit project onderzocht hoe het productontwerp de recyclebaarheid kan verbeteren. Daarnaast wilden zij demonstreren dat recycling van kunststof of textiel niet per definitie leidt tot downcycling. Dit project is gefinancierd via de RAAK-regeling van de Stichting Innovatie Alliantie. 

Het MKB heeft behoefte aan eenvoudige hulpmiddelen waarmee de potentie van het hergebruik van kunststoffen en textiel inzichtelijk kan worden gemaakt. De verschillende stadia van de productlevenscyclus en de invloed van het ontwerp hierop zijn in dit proces onder de loep genomen.

Handzame do's en don'ts

Met 'demontage' voorkom je vervuiling van de afvalketen. De transformatie van afval tot grondstof is bepalend voor het toepassingsgebied. Maar welke gevolgen heeft het transformatieproces op het materiaal en het uiteindelijke ontwerp? En hoe reageren de verwerkende industrie en eindgebruiker op recyclaat? Het project komt met handzame do’s en don'ts. Hierdoor kan innovatie op zowel product- als op marktniveau worden gecreëerd. Recycling wordt bevorderd en er wordt bespaard op schaarse natuurlijke bronnen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de Nederlandse economie.

Effecten recycling

Er is een aantal ontwerpcases uitgevoerd. Studenten hebben ontwerpen afgeleverd die de recyclebaarheid van een aantal producten verbeteren. Vervolgens is de ontwerpmethodiek geanalyseerd. Dit kan ontwerpers helpen met het ontwerpen van producten die beter geschikt zijn voor recycling. Om achter de effecten van recyclen te komen, is er een grote hoeveelheid proefstaafjes geproduceerd. Een aantal proefstaafjes is gemaald door een shredder. De gemalen deeltjes zijn opnieuw gebruikt voor de productie van proefstaafjes. De kunststoffen polypropeen en polyetheen zijn op deze manier zeven keer gerecycled. Hierbij blijkt dat veel mechanische eigenschappen niet of nauwelijks achteruitgaan door het recycleproces. 

Abstract
Soort Kwalitatief
Omvang

Negen bedrijven en drie kennisinstellingen

Meewerkende bedrijven

AKG
SchoellerArcaSystems
Van Gansewinkel
Texperium
Stempher
Ten Cate
Philips CL
SP Packaging
D'Andrea & Evers

Partners

Saxion
Universiteit Delft 
Industrial Design Centre
Verschillende producenten, verwerkers en ontwerpers in de kunststofindustrie

Status Afgerond in oktober 2013 met een congres