Kunststoffen in de medische technologie

Onderzoeksproject (afgerond) - De technologische ontwikkelingen voor betere en betaalbare zorg gaan razendsnel. Het is daarbij telkens zoeken naar een goede combinatie van veilige, efficiënte, patiëntgerichte én betaalbare zorg. Innovatie in kunststoftechnologie voor medische doeleinden speelt hierin een belangrijke rol.

In dit onderzoeksproject is gekeken naar wat er gedaan kan worden om de twee speerpunten van Kennispoort Zwolle (Health en Kunststoffen) met elkaar te verbinden. Dit project diende als een eerste verkenning naar wat Windesheim onder de vlag van Green PAC kan betekenen voor partners als Isala en Pontes Medical. Daarnaast hebben zij zicht gericht op het onderzoeken van manieren om innovatie in zowel Health en Kunststoffen te versnellen.

Resultaten

Een van de eindproducten van dit onderzoeksproject is de ontwikkeling van een tool op het gebied van medisch toegestane kunststoffen.

Download de eindpublicatie 'Kunststoffen in de medische technologie' 

Download het artikel 'PET-bloedbuisjes' uit vakblad Kunststof & Rubber

Logo Green PACGreen PAC

Het onderzoeksproject ‘Kunststoffen in de medische technologie' is een onderzoek van Green PAC, Centre of Expertise Smart Polymeric Materials. Green PAC is een initiatief van NHL Stenden en Windesheim en is een open innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten, waar ‘businessdriven’ kennisontwikkeling wordt opgestart en gefaciliteerd.

Op de website van Green PAC kunt u meer lezen over het onderzoeksproject en het Centre of Expertise