Hergebruik thermoharde composieten - KIEM VANG 5

Onderzoeksproject (afgerond) - In het KIEM VANG-project 5 gaat het om een symposium over hergebruik van thermoharde composieten.

Doel van het project was een collectieve reflectie van de recent uitgevoerde onderzoeken en de strategiebepaling voor het vervolg hiervan in de vorm van een symposium. De eerste resultaten van de voorgaande KIEM VANG projecten waren voor het symposium beschikbaar en werden hier gepresenteerd. Vraagstelling tijdens het symposium was: welke inzichten hebben de uitgevoerde onderzoeken opgeleverd en wat is de strategie voor het vervolg? 

Vijfde project van zeven projecten

Het onderhavige project is het vijfde project in een reeks van zeven projecten. De deelnemers van de lopende projecten werden in dit project voor het voorbereiden en uitvoeren van het symposium betrokken om een effectieve manier te bepalen om de vraagstelling te beantwoorden. Bovendien werd daarmee het onderwerp ook nadrukkelijker in de branche onder de aandacht gebracht. Met het symposium over de nieuwe methode van hergebruik van thermoharde composieten werd een impuls gegeven in de branche aan het bewustzijn over het principe van de circulaire economie. Windesheim (specifiek het lectoraat Kunststoftechnologie) was intensief bij de onderzoeksprojecten betrokken en heeft een ruime expertise op het gebied van onderzoek en kennisdisseminatie. Bij het symposium werden ook studenten betrokken om hen kennis te laten nemen van de nieuwe methode, de onderzoeksresultaten en betrokken bedrijven en instellingen.

Behaalde resultaten

In het project is een symposium georganiseerd voor het presenteren van de eerste resultaten van de KIEM-VANG-projecten op het gebied van hergebruik van end-of-life thermoharde composieten. Naast kennisverspreiding van de eerste resultaten van deze nieuwe methode werd deze gelegenheid tevens gebruikt voor een collectieve reflectie en strategiebepaling. 
Het symposium werd op 5 oktober 2016 gehouden in het gebouw X van Windesheim in Zwolle. Het betrof een middagprogramma met vijf presentaties, waarvan er vier de eerste resultaten van de lopende KIEM-VANG-projecten op het gebied van hergebruik betrof en een presentatie ging over de nieuwe ECO-calculator die de composietbranche heeft ontwikkeld. 

Rondom de presentatiezaal was er ook een bedrijvenbeurs georganiseerd met stands en presentaties van de 15 bedrijven en instellingen die in de genoemde KIEM-VANG-projecten zijn betrokken. Met 80 deelnemers uit de branche en daarbuiten mag het symposium wat deelname betreft zeer succesvol genoemd worden. 

Tijdens de discussies na de lezingen kwam verder een interessante reflectie en strategiebepaling op gang. De belangrijkste uitkomsten hiervan waren dat:

  1. de nieuwe methode voor de branche eindelijk een mogelijkheid biedt om thermoharde composieten in te passen in de circulaire economie
  2. de vraag is of de nieuwe methode zal leiden tot een economisch levensvatbare hergebruik-industrie 
  3. de vraag is of er kwaliteitsgaranties en ontwerpregels op te stellen zijn voor producten die gemaakt zijn op basis van hergebruikte end-of-life thermoharde composietproducten.

Er is veel interesse vanuit de branche om de laatste twee vragen gezamenlijk verder uit te werken.

Soort Kwalitatief
Opdrachtgever

SIA

Partners

BiinC (Zwolle)
CTC Group (Hengelo)
Future Pipes Industries (Hardenberg
Holland Composites (Lelystad)
Poly Products (Werkendam)
Bijl Profielen (Heijningen)
Royal Haskoning DHV (Rotterdam)
Jansen Venneboer (Wijhe)
MRCONSULT (Leiden)
Bootjessloperij ’t Harpje (Enkhuizen)
Nederlandse Jachtbouw Industrie (Nieuwegein)
IWE (Nieuwerkerk aan de IJssel)
Fatol (Enschede)
Reimert Bouw en Infra (Almere)
Vijfhoek Recycling Flevoland (Almere)

Status Afgerond, het symposium heeft plaatsgevonden op 5 oktober 2016.