Hergebruik thermoharde composieten - KIEM VANG 2

Onderzoeksproject (afgerond) - In het KIEM VANG-project 2 gaat het om hergebruik van thermoharde composieten - onderzoek van mogelijke producten en toepassingen.

Doel van dit project was het vergaren van nieuwe, praktisch bruikbare kennis over de mogelijke nieuwe producten die met hergebruikte thermoharde composiet-afvalproducten en -stromen te maken zijn en welke toepassingsgebieden daarbij horen. De achtergrond van het project is het hergebruiken van thermoharde composietproducten die het eind van de gebruiksfase hebben bereikt en worden aangemerkt als ‘afval’. In tegenstelling tot recycling, waarbij het afval wordt teruggebracht tot elementaire grondstofcomponenten (vezels, hars, vulstof, etc.), wordt bij het hergebruik het afvalproduct gemodificeerd tot componenten die als productonderdelen dienen in een nieuw te vervaardigen composietproduct. Door deze werkwijze blijft een aantal van de voordelige composiet-eigenschappen (laag gewicht, hoge sterkte en stijfheid en bestandheid tegen vocht) grotendeels behouden. Verder is belangrijk dat de kosten voor het realiseren van de onderdelen uit het afvalproduct relatief laag zijn. De nieuwe methode van hergebruik past in het principe van de circulaire economie.

Tweede project van zeven projecten

Het onderhavige project is het tweede project in een reeks van zeven projecten. In dit tweede project is met betrokken deskundigen een inventarisatie gemaakt van de mogelijke producten die met de nieuwe methode van hergebruik te maken zijn en welke toepassingsgebieden daarbij horen. Hiervoor werden in eerste instantie de marktgebieden voor GWW (grond-, weg- en waterbouw) en transport onderzocht. De zoektocht stond in principe open voor alle marktgebieden die mogelijkheden bieden. De inventarisatie werd gemaakt door deskundigen in het vakgebied die ook specifiek kennis van en ervaring hebben met toepassing van thermoharde composietproducten. Tevens zijn mkb-bedrijven betrokken geweest die een ruime ervaring hebben met het toepassen van thermoharde composietproducten. Vanuit Windesheim, en specifiek het lectoraat Kunststoftechnologie, is een ruime expertise aanwezig geweest op het gebied van composiettoepassing, ook specifiek in de GWW-sector.

Behaalde resultaten

Maken van een eerste damwandprofiel van hergebruikt composiet

In het project is onderzocht welke mogelijke producten en toepassingen gerealiseerd kunnen door end-of-life (afval) thermoharde composieten opnieuw te gebruiken. Het hergebruik-principe leidt tot toepassingen waarbij vooral de nog aanwezige mechanische sterkte en bestandheid tegen water van belang is. Door stroken of vlokken van het hergebruikte materiaal te verwerken in nieuwe producten lijken vooral toepassingen in de grond-, weg- en waterbouw voor de hand te liggen. Gedacht kan worden aan oeverbeschoeiing of brugdekken. Maar ook producten waar een hoge drukvastheid van belang is vormen mogelijke producttoepassingen voor hergebruikt composiet, zoals bijvoorbeeld stempelschotten en spoorbielzen.

Soort Kwalitatief
Opdrachtgever

SIA

Partners Poly Products
Jansen Venneboer
Bijl Profielen
Royal Haskoning DHV
MRCONSULT        
Status

afgerond