Onderzoeksthema Technologie

Kiem Vang

Jarenlang is tevergeefs geprobeerd End-of-Life thermoharde composietproducten te recyclen. Het lectoraat Kunststoftechnologie gooit het in de KIEM VANG-projecten over een andere boeg: hergebruiken in plaats van recyclen.

In het kort

In 2016 en 2017 zijn zeven KIEM VANG-projecten van start gegaan. Eerst zijn de afvalstromen van EoL thermoharde composietproducten in kaart gebracht. Vervolgens is er gezocht naar andere toepassingen: welke nieuwe producten kunnen er, op basis van hergebruik van het materiaal, gemaakt worden?

Lees meer over KIEM VANG

Circulaire economie

De projecten sluiten aan op het principe van circulaire economie. Hierbij worden producten en materialen hergebruikt en zo behouden de grondstoffen hun waarde.

Bekijk de onderzoeksprojecten

Laatste nieuws: 'Van de sloot in de wal'

Maandag 12 juni zijn bij de Beatrixsluis in Almere de eerste meters aan duurzame oeverbeschoeiing van oude plezierboten gerealiseerd.

Lees verder

Contact

Meer weten over de KIEM VANG-onderzoeksprojecten? Neem dan contact met ons op.

Contact