Hoogwaardig hergebruik van elastomeren - KIEM VANG Rubber project 2

Onderzoeksproject (afgerond) - In dit project hebben onderzoekers van Windesheim en de Universiteit Twente (UT) samen met de deelnemende bedrijven Rumal en Lintire onderzocht of het mogelijk is om van oude vrachtwagenbanden weer grondstoffen voor nieuwe vrachtwagenbanden te maken.

De afvalstroom vrachtwagenbanden wordt veelal vermalen tot granulaat. Om het granulaat weer eigenschappen te geven die voor de vrachtwagenbandenrubbers gewenst zijn, moet het vermalen materiaal eerst gemengd worden met hulpstoffen en vervolgens bewerkt worden in een devulcanisatieproces. Het is bekend dat sommige van deze hulpstoffen goed werken maar relatief duur zijn. 

Daarnaast is gekeken, of het extrusieproces zoals ontwikkeld voor personenwagenbandenrubber (lees meer over het project KIEM VANG Rubber 1) ook geschikt is voor vrachtwagenbandenmateriaal. In dit onderzoek is de kwaliteit van het gedevulcaniseerde vrachtwagenbandenmateriaal bekeken en wat de invloed is van een goedkoper alternatief van een van deze hulpstoffen op de mate van devulcanisatie en herbruikbaarheid van het gedevulcaniseerde materiaal proces. 

Voor het onderzoek van de UT en Windesheim heeft dit nieuwe inzichten over het ontwikkelde devulcanisatieproces en de toepasbaarheid daarvan opgeleverd en voor de bedrijven een inschatting van de geschiktheid van de betrokken hulpstof en apparatuur en de hiermee te behalen kwaliteit van het materiaal uit vrachtwagenbanden voor de beoogde eindgebruiker.

Eindpresentatie

De resultaten van het onderzoek zijn gerapporteerd in een gedetailleerde presentatie aan de deelnemende bedrijven, de UT en het lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim

Soort Kwalitatief
Opdrachtgever SIA
Partners Lintire
Rumal
Elastomer Technology & Engineering van Universiteit Twente
Status Agerond