Groutverbindingen SureBridge 

Onderzoeksproject (lopend) - Dit onderzoeksproject is een onderzoek i.s.m. Stichting Compoworld. Een project waarin experimenteel onderzoek noodzakelijk is voor een betrouwbare interface van beton-VVK. 

De hoofddoelstelling van het project grout/mortelverbindingen SureBridge is de levensduur van bestaande betonnen bruggen te verlengen door er een vezel versterkte kunststof (VVK) overlaging op aan te brengen. De interface tussen beton en VVK wordt gelijmd met een mortel van cement, water en zand. Deze interface moet voldoende schuifspanning over kunnen brengen om de grootste belasting te kunnen dragen (statisch), en bij herhaalde belasting (vermoeiing). 

 

 

De doelstellingen van het onderzoeksproject zijn het bepalen van:

  • gewenste interface voor de groutverbinding

  • statische sterkte van de groutverbinding bij gewenste interface

  • vermoeiingsindicatie van de groutverbinding bij gewenste interface

 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

 

Het experimentele onderzoek omvat ontwerp, bouwen en uitvoeren van:

  • schuif- en trekproef met verschillende oppervlakte(bewerkingen)

  • praktijkproef grouten plaat

  • statische balkproeven (uit plaat gezaagd)

  • vermoeiing balkproef (uit plaat)

 

Daarbij biedt het project de kans aan studenten van de opleiding Civiele Techniek om tijdens hun praktijkstages of afstuderen aan de slag te gaan met het uitvoeren van de lange termijn proeven/onderzoek

  

Hoe wordt de kennis verspreid en ingezet?

De kennis wordt beschikbaar publiek gemaakt, en zal gebruikt worden voor een eerste SureBridge toepassing in de Gemeente Noordoostpolder.

 

Soort Kwalitatief
Opdrachtgever CompoWorld
Partners FiberCore Europe
Status Lopend

 CompoWorld

Stichting Compoworld ontwikkelt composiettoepassingen van idee tot en met product. Stimuleert en faciliteert vanuit Noordelijk Flevoland een ‘composietenklimaat’ waarin innovaties op het gebied van hoogwaardige composieten via industrieel toegepast onderzoek kunnen doorgroeien naar productieontwikkelingsprogramma’s. 

Stichting Compoworld geeft inhoud aan de triple helix benadering door ondernemers, onderwijs/onderzoek en overheden samen te brengen. Alle activiteiten gaan uit van een technologiebenadering waarin ontwerp, materialen en productie in samenhang met elkaar staan.