Green PAC Drentea FASE 2: Agile-Flex-Desk proof of concept

Onderzoeksproject (lopend) - Circulair ontwerpen van kantoormeubelen met specifieke aandacht voor vernieuwingen in de werkomgeving (zogenoemd Workspace 2020 concept) en toepassing van nieuwe materialen.

Zowel op het gebied van werkblad als dragende constructie en verstelelementen is onderzoek naar nieuwe materialen (mogelijk bio-based) nodig om een werkzaam en duurzaam ontwerp te kunnen realiseren.

Circulaire Economie

Duurzaamheid is met name gevonden in de gedachten uit de Circulaire Economie. Deze kan op allerlei niveaus worden ingestoken, hoe dit precies technisch moet/kan is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk geworden dat het verlengen van de emotionele levensduur een belangrijk punt is. Wat nog belangrijker is, is dat is uitgevonden dat de functionaliteit van kantoormeubels drastisch anders kan en moet zijn, om in de toekomst nog relevant te zijn (flexibilisering: individueel gericht én afgestemd op ontmoeten). Hierdoor is qua vormgeving volledig afgestapt van het oude meubel, essentie als staalconstructie is wel deels bewaard gebleven.

Workspace 2020

Workspace 2020 is een ontwerpvisie voor de werkplek van de toekomst, waarin vanuit ‘het nieuwe werken’ is gedefinieerd welke vormen van werken er op de werkvloer plaatsvinden en welke interacties daarbij horen. Deze ontwerpvisie is ontwikkeld binnen het project 'Room Steel 2015' (Drentea en GreenPAC) en gebaseerd hierop worden nieuwe oplossingen voor kantoormeubelen ontwikkeld die het nieuwe werken optimaal faciliteren. Integraal is bij deze ontwikkeling de strategische keuze van Drentea om circulair te (gaan) ontwerpen en produceren, waar mogelijk bio-based, zoveel mogelijk meegenomen. Het eerste concept-ontwerp binnen deze ontwikkeling is de Agile Flex Desk. Lees daar meer over

Het betreft praktijkgericht onderzoek en samenwerking tussen Industrieel Product Ontwerpen en Werktuigbouwkunde, onder begeleiding van het lectoraat Kunststoftechnologie. Nieuw aan de benadering in dit project is de sterke productgerichtheid die nodig is om circulariteit duidelijk aan te tonen en dus de haalbaarheid aan te tonen. Daardoor lijkt het project sterk op een productontwikkeling echter is de aanpak van de circulaire gedachte een vernieuwing in dit onderzoek. Dit vergt een gecombineerde onderzoeksaanpak en een ontwerpaanpak omdat consequenties voor deze strategische keuze zowel op het ontwerp als in productie verregaande gevolgen heeft.
Hiermee is de verwachting dat dit project aanjager wordt voor verdere conceptontwikkelingen van circulaire modellen voor Workspace 2020.

Soort Kwalitatief
Opdrachtgever Green PAC
Partners Drentea
Studio Raket als subcontractor
Status lopend