EFRO Smart Industry Fieldlab Flexible Manufacturing: Automated Composites Manufacturing

Onderzoeksproject (lopend) - De doelstelling is om met inzet van de beschikbare kennis- en faciliteiteninfrastructuur van het NLR een ecosysteem te realiseren.

De doelstelling van het Smart Industry Fieldlab: Flexible Manufacturing - Automated Composites Manufacturing is om met de beschikbare kennis- en faciliteiteninfrastructuur van het NLR een eco-systeem te realiseren om:

  • Private partijen in staat stellen om in nauwe samenwerking met het NLR composietenconstructies te ontwikkelen en de daarvoor benodigde geautomatiseerde fabricagetechnologieën.
  • Intensief samen te werken met het onderwijs om nieuwe kennis op te bouwen en bestaande kennis uit te breiden, die dan weer ingezet en overgedragen kan worden in samenwerkingsprojecten met het mkb.
  • Openstellen van de Fieldlab voor bedrijfsbezoeken om nieuwe bedrijven en starters te interesseren.

Automated Composites Manufactering Pilot Plant

De kern van het Fieldlab is de Automated Composites Manufactering Pilot Plant (ACM-PP) van het NLR. Deze faciliteit heeft de beschikking over een voor Nederland unieke combinatie van state-of-the-art apparatuur voor de verwerking van hoogwaardige composietproducten en hoogwaardige kennis over gebruik van deze apparatuur en te gebruiken composietmaterialen. Private partijen kunnen in samenwerking met het NLR en met inzet van de beschikbare apparatuur van de ACM-PP werken aan de ontwikkeling van nieuwe composietproducten en de daarvoor benodigde fabricagetechnologieën. Dit kan beginnen in de vorm van 'proof of concepts' die uiteindelijk doorontwikkeld worden naar ware grootte prototypes. Gedurende deze periode kunnen bedrijven tijdelijk verblijven in de incubatorruimtes die het NLR hiervoor beschikbaar heeft.

Op het moment dat de private partijen het stadium van de ware grootte prototypes hebben bereikt en succesvol zijn in het commercieel introduceren van hun product op de markt, kunnen deze private partijen overgaan tot het bestellen van de uiteindelijke productieapparatuur die zij na levering zelf gaan inzetten voor de serieproductie. Ervaring leert dat de levertijden van deze composietenverwerkende apparatuur kan variëren tussen de 6 en 12 maanden. Om deze periode te overbruggen en momentum op de markt te behouden kunnen de private partijen onder hun verantwoording de beschikbare apparatuur van de ACM-PP inzetten voor het leveren van de eerste 0-series. Dit heeft voor de bedrijven een aantal voordelen:

  • Dure kapitaalinvesteringen hoeven pas gepleegd te worden op het moment dat voldoende uitzicht is op afzet van hun product op de markt. Dit geeft invulling aan het wegnemen van de 'Valley of Death' waar veel bedrijven (vooral mkb'ers) mee te maken hebben.
  • De aanwezige kennis van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium NLR wordt ingezet in de realisatie van nieuwe producten, processen en/of diensten in het mkb.
  • Personeel van de private partijen krijgt tijdens deze periode van 0-serieproductie hun opleiding in de ACM-PP. Op het moment dat de echte serieproductie op locatie van de private partij gaat starten, beschikt men vanaf het begin over goed opgeleid en getraind personeel.

Binnen dit Fieldlab wordt ook intensief samengewerkt met universiteiten (TU Delft) en hogescholen (Windesheim lector composietentechnologie en Fontys Hogeschool Engineering lector mechatronica en robotica) door het structureel beschikbaar stellen van stageplaatsen, afstudeeropdrachten en promotieplekken. Dit heeft als voordeel dat de ondernemers van de toekomst in een vroeg stadium van hun carrière in aanraking komen met de mogelijkheden van composieten en de werkwijze van dit Fieldlab. Daarnaast krijgen deelnemende private partijen tijdens de uitvoering van hun projecten goed zicht op 'high potentials' die mogelijk interessant kunnen zijn voor hun bedrijf.

In het kader van kennisdeling, valorisatie en consortiumvorming worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Ondersteunen van bedrijven (met name mkb'ers) bij de vertaling van onderzoeksresultaten naar markttoepassingen.
  • Het bevorderen van starters door de mogelijkheden van de shared facilities bij NLR (incubator) te promoten
  • Presenteren en promoten van de programma structuur (PPS-opzet) van het Field Lab Automated Composites Manufacturing tijdens conferenties en themabijeenkomsten.

Taken Windesheim

De taken van Windesheim zien er als volgt uit:

Taak 1: Parameteriseren engineering composietdeuren en -luiken.
Een aantal minorstudenten gaan bij VABO onder begeleiding werken aan de engineering van composietdeuren en -luiken.

Taak 2: Productie stoelen en lampenkappen met behulp van tape-laying.
Een aantal minorstudenten gaan bij Marleen Kaptein (Kaptein Roodnat) werken aan tape-laying voor het maken van stoelen/lampenkapjes.

Soort Kwalitatief
Opdrachtgever

Kansen voor West

Partners NLR
Ampyx Power
Corellian
Fokker Landing Gear
Fontys Hogescholen
Labelbreed
Kaptein Roodnat V.O.F.
Omron Europe B.V.
PAL-V
TNO
TU Delft
VABO Composites  
Status lopend