EFRO Cluster Kunststoffen en Sensoren - Business maken met een slimme maakindustrie

Onderzoeksproject (lopend) - Dit onderzoeksproject is een uitbreiding op de kennis die er nu is over ontwerpen met kunststoffen.

De hoofddoelstelling van het Cluster Kunststoffen en Sensoren is het realiseren van nieuwe innovatieve slimme producten, processen en diensten met en bij de Oost-Nederlandse Maakindustrie door het verbinden van kunststof-, sensor- en robottechnologie, en wel door het effectief laten samenwerken van (mkb-bedrijven uit de kunststof-, sensoren en robotica-industrie in Oost-Nederland en het organiseren van ketens en netwerken waarbij data optimaal wordt benut.

Subdoelstellingen zijn:

  • Creatie van nieuwe netwerken vanuit verschillende sectoren.
  • Ontwikkeling van multidisciplinaire projecten met potentiële spin-off.
  • Het hierbij coachen van (mkb-)bedrijven bij het toepassen van sensoren en robotica in en bij kunststoffen en kunststofproductie.
  • Het leggen van een basis waarop een Centrum voor Kunststof en Sensoren bij het Polymer Science Park ontplooid kan worden.

Voor projectpartner Windesheim en dan specifiek het lectoraat Kunststoftechnologie is dit project een uitbreiding op de kennis die er nu is over ontwerpen met kunststoffen. Door het delen van kennis in het cluster en inventarisatie van actuele vragen en onderwerpen vanuit de partners uit het bedrijfsleven kunnen nieuwe onderzoeksprojecten hiervoor gedefinieerd worden. Daarnaast biedt het project de kans aan studenten om hun praktijkstages en afstuderen in te vullen met de uitdagende innovatieve projecten zoals beoogd in deze aanvraag.

Lees meer informatie op de website van Polymer Science Park

logo EU en OP oost

Soort Kwalitatief
Penvoerder Polymer Science Park (Zwolle)           
Partners LEO Centre for Service Robotics (Enschede)
Onderzoeksinstituut Food & Biobased Research (Wageningen)
Windesheim, lectoraat Kunststoftechnologie (Zwolle)
Universiteit Twente, CTIT (Enschede)
FME (Zoetermeer)
Status lopend