Closing the loop: re-use of devulcanized rubber in new tires

Onderzoeksproject (lopend) - Dit is een onderzoek uit de programmalijn Circulaire Economie.

Autobanden zijn een zeer duurzaam product, wat een probleem oplevert zodra deze aan het eind van hun levensduur gekomen zijn. Omdat het rubber als zodanig een waardevolle grondstof is, is het geschikt maken hiervan voor hergebruik een belangrijke bijdrage voor de oplossing van het afvalprobleem.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Op laboratoriumschaal is het devulcaniseren als proces middels een ‘proof of concept’ als realistische mogelijkheid voor het herbruikbaar maken van rubber van autobanden aangetoond. In het huidige project wordt het proces opgeschaald naar een continue proces in een dubbelschroefs-extruder, waarbij het proces tevens wordt geoptimaliseerd naar beste producteigenschappen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de economische haalbaarheid van het proces.

Vervolgens wordt het verkregen devulcanisaat opnieuw gevulcaniseerd en ook dit proces wordt geoptimaliseerd naar gewenste eigenschappen als treksterkte, rek, hardheid en verwerkbaarheid.

Een volgende optimalisatiestap is het blenden van het devulcanisaat met nieuw rubber, omdat het in de praktijk altijd in een combinatie hiermee wordt gebruikt, en het onderzoeken van de best mogelijke eigenschappen van dit nieuwe compound.

Dit project moet vooral kennis opleveren van het devulcanisatieproces en het vulcanisatieproces en het blenden met nieuw rubber voor het verkrijgen van optimale eigenschappen van het devulcanisaat voor hergebruik in hoogwaardige toepassingen. Een ‘proof of concept’ dat het materiaal de potentie heeft voor een economisch hergebruik voor de autobanden industrie.

Hoe wordt de kennis verspreid en ingezet?

Docentonderzoeker(s) zijn actief betrokken als projectleider en/of onderzoeker en integreren de kennis in het curriculum. Daarnaast worden studenten in het kader van praktisch werk en practica ingezet voor deelonderzoeken in dit project. Door middel van publicaties en lezingen wordt de kennis toegankelijk gemaakt voor onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven.

Resultaten 

Download hier de publicaties en artikelen: 
- Implications of the Use of Silica as Active Filler in Passenger Car Tire Compounds on Their Recycling Options
- Tyre recycling that treads new ground 
- Manuel for the practical work polymer technology

Soort Kwalitatief
Opdrachtgever TFF
Partners Kraton Polymers Nederland B.V., Amsterdam, Nederland; Universiteit Twente, Enschede, Nederland
Status Lopend