Characterisation of Glass Reinforced Epoxy Composites’

Het lectoraat Kunststoftechnologie is betrokken bij het Tech For Future (TFF) project ‘Characterisation of Glass Reinforced Epoxy Composites’.

In dit project wordt gewerkt aan vragen die afkomstig zijn van het bedrijf Future Pipe Industries in Hardenberg en die het project mede-financiert. Het TFF-project staat onder leiding van het lectoraat Nano/Bio van de hogeschool Saxion.

Future Pipes Industries is een grote internationale speler in de markt van vezelversterkte buissystemen voor de (petro-) chemische industrie en geothermie. Door middel van het wikkelen van glasvezelbundels met epoxy worden de buizen vervaardigd.
Wikkelproces     Buizen in industrie
Het wikkelproces van de buizen in de industrie

Omdat de markt steeds meer behoefte heeft aan buizen voor hoge temperaturen in vochtige omstandigheden worden de technische grenzen van de huidige glass/epoxy-systemen bereikt.  De zogenaamde ‘hot/wet’ condities waar de markt geschikte buizen voor vraagt treden op bij de olie-winning of steeds grotere diepten en bij de exploitatie van geothermie. Specifiek heeft Future Pipes Industries het doel om glasvezelversterkte epoxy (GRE) buizen te maken voor hot/wet-condities die boven de 100 graden Celsius liggen. Hiertoe moet het hechtingsgedrag van de glasvezels aan de epoxy in deze condities begrepen worden.

Binnen het project heeft het lectoraat Kunststoftechnologie als taak om een testmethode te ontwikkelen die enerzijds eenvoudig is maar die anderzijds wel onderscheidend is voor de prestaties. Een dergelijke testmethode moet voorkomen dat voor het onderzoeken van de prestatie van een glas/epoxy-systeem complete buizen moeten worden gewikkeld en beproefd. Een gedegen vooronderzoek is uitgevoerd door de onderzoekers van het lectoraat. In nauwe samenwerking met de R&D-afdeling van Future Pipes Industries is het gelukt om de gewenste testmethode te ontwikkelen. Met een speciaal wikkelproces om een vlakke plaat worden zogenaamde cross-ply (‘0/90’) pakketten gewikkeld.

Omwikkelen plaat
0/90 plaat omwikkeling

Vervolgens wordt het pakket onder folie geïnjecteerd met epoxy en uitgehard. Door hiervan staafjes te zagen en te beproeven is de glas/epoxy-hechting goed te meten. De overeenstemming met de buistesten die Future Pipes Industries normaal gesproken uitvoert is perfect. Future Pipes Industries wil de test inzetten voor zowel ontwikkeling van systemen voor hot/wet-toepassingen maar ook als kwaliteitstest voor de leveranciers van de glasvezelproducten. 

De looptijd van het project: oktober 2017 tot oktober 2019. 

Logo TechForFuture

TechForFuture

Dit project is een onderzoek van TechForFuture, Centre of Expertise HTSM Oost, een initiatief van Saxion en Windesheim.

Lees meer informatie over het onderzoeksproject en het Centre of Expertise op de website van TechForFuture