3D printen in productie 2.0

Onderzoeksproject (lopend) – Dit is een onderzoek i.s.m. GreenPAC. Binnen het project wordt praktisch onderzoek verricht naar de mogelijkheden om 3D print technieken toe te passen in productie. Het eindproduct kent een eindbestemming en is niet alleen bedoeld als prototype. 

In de afgelopen periode was het onderzoek naar 3D printen vooral oriënterend op de vraag “Wat kan het MKB met 3D printen?” en dan vooral in de richting van prototyping. Met de huidige techniek en 3D printers zijn er veel meer mogelijkheden. Door het enorme aanbod weten partners uit de industrie vaak niet waar praktische kennis voor handen is die vergelijken tussen technieken en/of materialen mogelijk maakt. 

Dit heeft geleid tot een brede onderzoeksvraag binnen het project: "Wat is aan kennis nodig voor industrieel eind-gebruik?"

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Ervaring uit eerdere 3D-print projecten heeft geleerd dat demonstrators goed werken om kennis te vergaren en te dissemineren. Naast de demonstrators zullen we in dit project aandacht besteden aan:

  • inpassen van print processen in de industriële omgeving
  • gebruik van nieuwe printers, slim ontwerpen i.c.m. materiaalkeuze
  • business modellen
  • ontwikkelingen van sustainable materiaal (bio- of gerecycled)
  • mechanische en chemische eigenschappen van materialen en producten 
Soort Kwalitatief
Opdrachtgever GreenPAC
Partners Conscious Develepment Company, Fiberneering, Mobstacle, VMI, Deventer Ziekenhuis, NHL Stenden
Status Lopend

 Green PAC

Ga naar de GreenPac website

Het onderzoeksproject ‘3D printen in productie 2.0’ is een onderzoek van Green PAC. Green PAC is een initiatief van NHL Stenden en Windesheim en is een open innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten, waar ‘businessdriven’ kennisontwikkeling wordt opgestart en gefaciliteerd.