3D medische producten printen

Kaken en bekkens zijn botten die ingewikkeld belast worden en soms op vreemde plekken kunnen breken. Bijvoorbeeld het kapot gaan van een titanium geprint kaakdeel. Hoe kan dit? En, hoe ziet dan het optimale implantaat eruit?

De toegevoegde waarde van 3D printing in de medische technologie is groot. Beeldvormende Technieken zijn binnen ziekenhuizen heel belangrijk om de juiste diagnoses te stellen. Uit ervaring blijkt dat patiënten en artsen 3D beelden beter kunnen interpreteren dan 2D en dat maakt operaties eenvoudiger. 

Door 3D printing toe te passen, wordt een beelstbaar. Hierdoor kan een arts een nauwkeuriger behandelplan opstellen en begrijpen patiënten beter wat er uitgelegd wordt. Daarnaast wordt 3D printing ingezet als implantaat of operatief hulpmiddel, zoals boormalletjes.

Doelstelling

De praktische uitvoering heeft nog wel wat onderzoek nodig. Het UMCG wil bijvoorbeeld binnenshuis implantaten gaan produceren en dat idee leidde tot een samenwerking tussen het 3D Lab van het UMCG en het lectoraat Kunststoftechnologie.

Resultaten tot nu toe

Op dit moment ontwerpt en bouwt het UMCG samen met het lectoraat Kunststoftechnologie een machine die voorspelt hoe botten zoals kaken en bekkens in de praktijk belast worden. Hierdoor kan een breuk optimaal gerepareerd worden óf wordt het reconstructiemateriaal in de juiste vorm, dikte en met de juiste techniek 3D geprint. Geen kleine klus, want er zijn 12 spieren waar rekening mee gehouden moet worden. Met deze kennis werkt het UMCG verder aan ontwikkelingen uitvoeren op implantaten waardoor de kosten omlaag gaan en de levertijd wordt verkort.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Literatuuronderzoek en interviews met experts: vaststellen van de bestaande kennis en context
  • Productieproces: leren kennen en beheersen van de mogelijkheden
  • Materiaalkundige aspecten: experimenteren en analyseren van de mogelijkheden
  • Ontwerprichtlijnen: opstellen ten behoeve van de ontwerpers en gebruikers
  • Demo-producten realiseren: mogelijkheden tonen door middel van prototypes

Hoe wordt de kennis verspreid en ingezet?

Uiteindelijk wordt er tenminste 1 onderzoeksrapport opgesteld met als zwaartepunten het proces, de materiaalkundige aspecten en ontwerprichtlijnen.
Afhankelijk van de onderzoeksresultaten komen er 1 of meer publicaties in vaktijdschriften en/of lezingen op congressen / beurzen tot stand.


Soort Praktijkgericht Onderzoek
Opdrachtgever Lectoraat Kunststoftechnologie
Partners UMCG 3D printlab
 Status Lopend 

           Green PAC

logo green pacHet onderzoeksproject ‘3D printen van medische producten' is een onderzoek van Green PAC, Centre of Expertise Smart Polymeric Materials. Green PAC is een initiatief van NHL Stenden en Windesheim en is een open innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten, waar ‘businessdriven’ kennisontwikkeling wordt opgestart en gefaciliteerd.