Header energietransitie met gloeilamp

Publicaties en Artikelen

Nieuwsgierig naar onderzoeksresultaten? Het lectoraat deelt nieuwe inzichten in casestudies, handboeken, rapporten, publicaties en artikelen in vakbladen en wetenschappelijke media.

4 Resultaten
 1. Analyse nr. 47, bijlage Financieel Dagblad; Artikel 'Onderzoek draagt bij aan Energietransitie' 20 januari 2020

  De transitie naar een nieuw, duurzaam energiesysteem, dat zonder verstoringen werkt, is geen eenvoudige. Wat vaak blijkt is dat men niet goed geïnformeerd is als het om energievraagstukken gaat, merken lectoren Jeike Wallinga (Windesheim) en Jan-Jaap Aué (Hanzehogeschool), beiden lid van het lectorenplatform EnergieVoorziening in Evenwicht (LEVE), op.
  Download
 2. WIN Magazine; Interview Jeike Wallinga, lector Energietransite 03 december 2019

  "We moeten af van het idee dat 'de techniek' het wel zal oplossen". In het Windesheim magazine WIN, jaargang 2019, editie 03, maken we kennis met lector Energietransitie Jeike Wallinga en haar doel voor studenten en onderzoek.
  Download
 3. 'Nut en Noodzaak Energietransitie' Presentatie Jeike Wallinga Noordelijke Onderwijsconferentie 21 november 2019

  De broeikasgasemissies van de transportsector blijven stijgen, de afgelopen tien jaar zelfs met 3 procent. Dit blijkt uit een rapport dat het CBS afgelopen woensdag publiceerde. Deze trend is wereldwijd. “De CO2 uitstoot moet zo snel mogelijk naar beneden. Technologische innovatie helpt daarbij”, presenteerde Jeike Wallinga, Windesheimlector Energietransitie.
  Download
 4. 'Maak haast met CO2 reductie' Cornelis Lely Lezing Co-referaat Jeike Wallinga 01 oktober 2019

  'De tijd dringt. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen gaat langzamer dan de bedoeling is. Laten we nagaan hoe we de energietransitie daarom kunnen versnellen in onze leefomgeving.' Dit pleidooi hield dr. Jeike Wallinga op haar eerste werkdag als lector Energietransitie van hogeschool Windesheim.
  Download