Header energietransitie met gloeilamp

Energietransitie

De energietransitie staat voor de overgang van een energiehuishouding die vooral gebaseerd is op fossiele energie naar een energiehuishouding CO2 vrij, dus volledig koolstofvrije energie. Als Windesheim willen wij een actieve bijdrage leveren om de energietransitie te versnellen. Hiervoor is het lectoraat Energietransitie opgericht.

In het kort

Het lectoraat Energietransitie richt zich op die energie technologieën die een duurzame bijdrage leveren aan de benodigde energietransitie in de gebouwde omgeving en bijbehorende energie infrastructuur. De focus van het lectoraat is het integraal (her)ontwerpen van de energietechnieken in nieuwe energieketens. Het praktijkgericht onderzoek vindt plaats in co-creatie met het werkveld (partners & bedrijven), onderwijs (docent-onderzoeker & student) en maatschappij (overheid & burger).

Over Energietransitie

Partnerschap

Het lectoraat Energietransitie bestaat uit een partnerschap tussen Enexis Netbeheer B.V., Remeha, onderdeel van BDR Thermea Group en Windesheim. Deze drie partners hebben de ambitie om de samenwerking rondom de regionale energietransitie en het lectoraat uit te breiden met aanvullende partners. Binnen het kernthema duurzaamheid van Windesheim zien wij het lectoraat Energietransitie als een van de pijlers voor onze regionale innovatie in co-creatie met het werkveld en partners. Ook neemt het lectoraat deel aan verschillende onderzoeksplatforms van universiteiten en hogescholen namelijk Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) en Urban Energy

Lector Jeike Wallinga

Op 1 oktober 2019 is dr. Jeike Wallinga gestart als lector Energietransitie bij hogeschool Windesheim. Daarvoor was zij actief als associate lector Duurzame Energievoorziening bij hogeschool Saxion.

Lector Jeike Wallinga

Maak haast met CO2-reductie

De tijd dringt. Het terugdringen van de uitstoot van broeikassen gaat langzamer dan de bedoeling is. Laten we nagaan hoe we de energietransitie daarom kunnen versnellen in onze leefomgeving'. Dit pleidooi hield Jeike Wallinga op haar eerste werkdag als lector Energietransitie in een co-referaat bij de Cornelis Lely Lezing van drs. E.H.Th.M. (Ed) Nijpels.

Lees het nieuwsbericht