Techniekroute Zwolle

Onderzoeksproject (afgerond) - In dit onderzoeksproject wordt een driedelige lessenserie ontwikkeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. Centraal in de serie staan vijf bedrijven uit de directe leefomgeving van de doelgroep, die met multimediale hulpmiddelen worden gepresenteerd op een website. In nauwe samenhang met de online route wordt een game-app ontwikkeld. Deze leermiddelen worden ingebed in een methode die praktisch toepasbaar is in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Doel van de Techniekroute is het scheppen van een omgeving voor praktijkgericht onderzoek. In deze omgeving werken drie kennisinstellingen, vier middelbare scholen en vijf bedrijven samen aan een format voor techniekoriëntatie dat aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Een aanvullende doelstelling is dat jongeren een bredere bewustwording vertalen in meer en bewustere keuzes voor een technisch studieprofiel. Bij gebleken succes kan het format doorontwikkeld worden in andere regio’s. Dit project is bedoeld om resultaten uit het monitoronderzoek voor een nieuw publiek te presenteren, alsmede een kwalitatieve aanvulling op de regionaal-economische onderzoekslijn te geven.

 Abstract
 Soort Kwalitatief
 Omvang

 

 Opdrachtgever

 

 Partners

Cibap
Deltion College
Carmel College Salland
Christelijk VMBO Harderwijk 
Corlaer College
Thorbecke Scholengemeenschap - Technasium
Cofely
Van Wijhe Verf
Loohuis-Meulenbeld Installatietechnieken

 Status Afgerond