Strijd over mobiliteit

Onderzoeksproject (afgerond) - Dit onderzoek geeft beleidsmakers en bedrijven in de vervoers- en transportsector inzicht in de opvattingen over mobiliteit.

Files, parkeertarieven en openbaar vervoer; op menig verjaardagsfeestje zijn het onderwerpen waar een verhit debat over wordt gevoerd. Dat is niet verrassend. Over mobiliteit wordt in onze samenleving heel verschillend gedacht. Dit heeft te maken met een grote variëteit aan opvattingen over verkeer en vervoer en de scherpe tegenstellingen in die opvattingen. Veel is al bekend over deze opvattingen maar een volledig beeld over de achtergronden van deze pluriformiteit in het denken over mobiliteit ontbreekt. Voor beleidsmakers en bedrijven in de vervoers- en transportsector is inzicht in de pluriformiteit aan opvattingen van mensen over mobiliteit cruciaal. Niet om het iedereen naar de zin te maken, dat zou onmogelijk zijn, maar wel om goed gefundeerde keuzes te maken.

Met het onderzoek Strijd over Mobiliteit geeft Windesheim, in samenwerking met de Argumentenfabriek, de Radboud Universiteit, CROW-KpVV en het Planbureau voor de Leefomgeving een volledig inzicht in de variëteit aan opvattingen over alles wat met reizen en verkeer te maken heeft, van bereikbaarheid tot beleving en van de wandeling tot het openbaar vervoer. Dit overzicht is opgebouwd aan de hand van de variëteit aan onderliggende waarden achter deze opvattingen en is vastgelegd op de Waardenkaart Mobiliteit. De waardenkaart is een analyse-instrument dat professionals in het mobiliteitsbeleid in staat stelt de complexe maatschappelijke omgeving en het bestuurlijk-politieke speelveld inhoudelijk in beeld te brengen. De waardenkaart Mobiliteit is online beschikbaar.