Ontwerpregels voor kruispunten in stedelijke verkeersnetwerken

Onderzoeksproject (lopend) - Onderzoek naar het opstellen van ontwerpregels voor kruispunten in stedelijke verkeersnetwerken, waarbij rekening gehouden wordt met het optimaliseren van meerdere doelstellingen op netwerkniveau.

De huidige ontwerprichtlijnen voor kruispunten in stedelijke verkeersnetwerken houden geen tot weinig rekening met de effecten van lokale ontwerpkeuzes op netwerkniveau. Het verbeteren van de doorstroming op het ene punt kan leiden tot een verslechtering van luchtkwaliteit elders in het netwerk. Door middel van dit onderzoeksproject worden ontwerpregels voor kruispunten bepaald waarbij wel rekening gehouden wordt met het optimaliseren van meerdere doelstellingen op lokaal- en netwerkniveau. Dit wordt gedaan door middel van het ontwikkelen van een modelsysteem en het toepassen daarvan voor meerdere stedelijke netwerken in Nederland. Dit kan leiden tot concrete ontwerp- en beleidsadviezen voor een stedelijk netwerk zoals dat van Zwolle en tot nieuwe ontwerprichtlijnen voor Nederland.

VerkeersnetwerkHet onderzoeksproject loopt van augustus 2012 tot en met juli 2017 en wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Windesheim en de Universiteit Twente.

Gedurende het eerste jaar van het onderzoeksproject wordt gewerkt aan een onderzoeksvoorstel, inclusief een literatuurstudie, een publicatie- en opleidingsplan en een gedetailleerde planning voor het resterende deel van het project. 

 Abstract
 Soort kwalitatief en kwantitatief
 Omvang Ontwerpregels voor Nederland, toepassing in stedelijke netwerk Zwolle-Kampen
 Opdrachtgever
 Partners Universiteit Twente, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 Status Lopend