KruispuntWijzer

Onderzoeksproject (afgerond) - Een voorrangskruispunt, verkeerslicht of rotonde? Het aanleggen van een goed functionerend kruispunt is complex en kostbaar. De keuze heeft echter veel invloed op de kosten, verkeerskundige effecten en effecten voor de leefomgeving. Als het kruispunt er eenmaal ligt, zijn de kosten hoog om dit weer te veranderen. Het is dus belangrijk om van te voren hierover een goed besluit te nemen.

Er is in Nederland (en internationaal) geen instrument beschikbaar om goed onderbouwd tot een keuze te komen. Dat betekent dat het beslisproces over de vormgeving van kruispunten vaak weinig flexibel en tijdrovend is, en dat het voor bestuurders, burgers en zelfs (verkeers)deskundigen vaak ondoorzichtig is.

KruispuntWijzer

Het onderzoeksproject KruispuntWijzer is een eerste stap naar een volwaardig beslissingsondersteunend instrument voor het snel, transparant, gedegen en betrouwbaar afwegen van alle mogelijke kruispuntvormen- en kenmerken in Nederland.

Logo TechForFutureTechForFuture

Het onderzoeksproject KruispuntWijzer is een onderzoek van TechForFuture, Centre of Expertise HTSM Oost, een initiatief van Saxion en Windesheim.

Op de website van TechForFuture leest u meer over het onderzoeksproject.