Kernnetwerk logistiek Noord- en Oost-Nederland

Onderzoeksproject (afgerond) – Dit onderzoek brengt de belangrijkste vrachtgenererende bedrijvenclusters en sectoren van Noordoost-Nederland in kaart.

Uit het onderzoek blijkt dat het agri & food-cluster (zuivel, sierplanten, akker- en tuinbouw, aardappelteelt en biomassa) in deze regio voor de grootste vervoersstromen zorgt. Bovendien zijn agri & food-bedrijven op een groot aantal plekken in de regio te vinden en is dit soort bedrijven innovatie- en exportgericht. Hierdoor wordt verwacht dat deze bedrijvensector ook in de toekomst grote goederenstromen op de hoofdinfrastructuur zal genereren.

Logo KennisDC LogistiekKennisDC Logistiek

Dit project is een onderzoek van KennisDC Logistiek Noordoost-Nederland. Windesheim is initiatiefnemer in dit een samenwerkingsverband van verschillende hogescholen.

Op de website van KennisDC Logistiek leest u alles over dit onderzoek.