Het culturele kapitaal van Zwolle

Onderzoeksproject (afgerond) – Welke economische en culturele meerwaarde biedt de creatieve sector in de regio Zwolle? Het rapport 'Het culturele kapitaal van Zwolle' geeft antwoord op deze vraag en vormt het begin van een verdere reflectie op het creatieve potentieel binnen de regio. Het is gebleken dat het culturele kapitaal van Zwolle een vast onderdeel is van de economische kracht in de stad en haar omliggende regio.

De creatieve industrie behoort in Nederland tot een van de negen topsectoren. Ook Zwolle heeft een creatieve industrie die in de afgelopen jaren een aanmerkelijke groei heeft doorgemaakt. Het onderzoeksrapport brengt, in opdracht van de Creative Board Zwolle, de creatieve industrie en het culturele kapitaal van Zwolle in kaart aan de hand van beschikbare cijfers en interviews met creatieve ondernemers, kunstenaars en ontwerpers. Met het rapport wil de Creative Board het belang van de creatieve industrie, en de verbindingen tussen het creatieve kapitaal en de regionale economie onder de aandacht brengen.

Werkwijze

Eerst is middels literatuurstudie de Creatieve Industrie als concept afgebakend en gedefinieerd. Vervolgens is op basis van de definitie cijfermateriaal verzameld over de aard en de omvang van de creatieve industrie in Zwolle. Het cijfermateriaal uit 2013 is gebaseerd op het Bedrijven- en Instellingen Register Overijssel (BIRO). Ter vergelijking zijn cijfers over 2010 opgevraagd bij het LISA. LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. Meer informatie over de precieze selectie is te vinden in Monitor Topsectoren 2012 van het CBS.

Uitreiking tijdens Bevrijdingsfestival Overijssel

Op 5 mei 2014 is tijdens het Bevrijdingsfestival Overijssel het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport ´Het Culturele Kapitaal van Zwolle´ overhandigd aan mevrouw A.Th.B. Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koning van de provincie Overijssel.

 Abstract
 Soort Kwantitatief en kwalitatief
 Omvang

Stad en regio Zwolle

 Opdrachtgever

Creative Board Zwolle

 Partners

Kamer van Koophandel, Provincie Overijssel

 Status Afgerond