Hanzelijn Monitor

Praktijkgericht onderzoek naar veranderende bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkelingskansen van de nieuwe spoorlijn

Onderzoeksproject (afgerond) - Een onderzoek naar de effecten van de nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle die per 8 december 2012 in gebruik is genomen. Onderzoekers, docenten en studenten van de opleidingen Bouwkunde, Mobiliteit en Bedrijfseconomie volgen hiervoor meerdere jaren indicatoren als reizigersstromen, verplaatsing van werkgelegenheid, aantrekkelijkheid van vestigingslocaties, veranderingen in keuze van studielocatie en vrijetijdsbesteding. Voor de ingebruikname van de Hanzelijn is een nulmeting uitgevoerd, in de drie jaren daarna worden de ontwikkelingen jaarlijks gevolgd.

Hanzelijn Lelystad - Zwolle

De Hanzelijn is voor Nederland een uniek project. Lelystad en Zwolle worden via het spoor voor het eerst onderling verbonden, Dronten krijgt een station en Kampen krijgt een station aan het hoofdspoorwegennetwerk. De ingebruikname van de Hanzelijn betekent een kortere reistijd voor reizigers tussen het westen en het noorden van Nederland en heeft betekenis voor de steden die aan de spoorlijn gelegen zijn en hun onderlinge relaties.

Kansen

De vier Hanzelijngemeenten (Dronten, Lelystad, Kampen en Zwolle) anticiperen op de komst van de Hanzelijn met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Deze variëren van een relatief bescheiden herontwikkeling van een bestaand bedrijventerrein in Dronten tot de uitbreiding van het station en de herontwikkeling van de spoorzone in Zwolle. In het project IJsseldelta-Zuid wordt bij het nieuwe station Kampen-Zuid de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk gecombineerd met de aanleg van een bypass voor de IJssel. Met deze gebiedsontwikkelingen wordt er al aan gewerkt om de kansen te verzilveren die de nieuwe spoorverbinding biedt.

Hanzelijn Lelystad Zwolle

Met de Hanzelijn wordt bovendien de Flevolijn (Amsterdam-Lelystad) afgerond, een investering van € 900 mln. Het kan worden gezien als de laatste grote stap in het verbinden van het Nieuwe Land met het Oude Land. Het is een belangrijke ambitie om Lelystad en de dorpen in oostelijk Flevoland volwaardig met de omliggende regio te verbinden. Het is ook een unieke kans om te onderzoeken wat het effect van nieuwe infrastructuur is op netwerkrelaties, het ruimtegebruik, de mobiliteit en de ruimtelijke ontwikkeling van plekken in een regio.

 

 Soort Kwalitatief en kwantitatief
 Omvang Invloedsgebied van de Hanzelijn
 Opdrachtgever Gemeente Lelystad, Gemeente Dronten, Gemeente Kampen en Gemeente Zwolle
 Partners CROW-KpVV, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), NS en Provincie Overijssel
 Status Afgerond