Efficiëntie in de Ketenregie: Vermindering van de administratieve lasten in Overijssel door AEO (Authorised Economic Operator)

Onderzoeksproject (afgerond) - Hoe kunnen de verladers en de logistieke dienstverleners (LDV’s) in Overijssel de nieuwe douanewetgeving en de veranderingen in de AEO-vergunning die per 1 mei 2016 zijn ingegaan optimaal toepassen?

Het KennisDC Logistiek Noordoost-Nederland en het Kenniscentrum Technologie van Windesheim hebben een onderzoek uitgevoerd naar de rol van de nieuwe douanewetgeving en de AEO-vergunning voor een efficiëntere ketenregie.

Bij het internationale goederenvervoer zijn er verplichte douaneprocedures die bedrijven moeten volgen. Deze processen zijn complex en kosten veel tijd. Om het logistieke proces te versnellen en mede daardoor efficiëntie in de logistieke keten te bereiken, kunnen bedrijven een Authorised Economic Operator (AEO)-vergunning aanvragen. Hierdoor profiteren de partijen in de keten van snellere en efficiëntere in- en uitvoerprocedures, en behalen zij kostenvoordelen. Met de invoering van de nieuwe douanewetgeving (Douane Wetboek van de Unie/Union Customs Code (DWU/UCC)) per 1 mei 2016, zijn hier veranderingen in gekomen, en is er tot 2020 een overgangsfase waarin deze veranderingen worden toegepast.

De vraag is in hoeverre het Overijsselse bedrijfsleven (importeurs en exporteurs, vervoerders en expediteurs) optimaal van de veranderingen kunnen profiteren. De uitgevoerde interviews met het bedrijfsleven laten zien dat de ketenactoren in het algemeen tevreden zijn over hoe de Nederlandse douaneautoriteiten de veranderingen in de douanewetgeving toepassen. Maar hun ideeën en ervaringen variëren over het al dan niet verkrijgen van een AEO-vergunning, het al dan niet uitbesteden van de douaneactiviteiten en over de betekenis van DWU/UCC voor de keten.

Bedrijfsmaat bepalend in hebben van AEO-vergunning

De verdeling tussen de bedrijven met en zonder AEO-vergunning laat zien dat hoe groter een bedrijf (aantal werknemers), hoe groter de neiging is om voor een AEO-vergunning te investeren. Voor de (middel)grote verladers is de AEO-vergunning namelijk een middel om onder andere ‘return on investment’ te bereiken ten aanzien van de omvang van import- en/of exportstromen. Terwijl voor de kleinere verladers blijkt dat het gunstiger is om de douaneactiviteiten juist aan de LDV’s uit te besteden. Het onderscheid van de bedrijfsmaat geldt ook voor LDV’s als het gaat over het hebben van een AEO-vergunning. Namelijk, grote LDV’s hebben meer de neiging om in een AEO-vergunning te investeren en de kleine LDV’s kunnen hun diensten ook leveren zonder AEO-vergunning.

Toepassing DWU/UCC in dagelijkse praktijk geen zorgpunt

De nieuwe douanewetgeving brengt geen zorgpunten voor de ketenpartijen mee om verschillende redenen. De grote bedrijven met een AEO-vergunning zijn namelijk bewust van de veranderingen die met de nieuwe wetgeving komen en zijn hiervoor bereid om aanpassingen te doen. De aanpassingen variëren van extra taken en verhoogde kosten tot kleine administratieve veranderingen. De kleine verladers die hun douanetaken uitbesteden worden ook niet beïnvloed door de verandering in de wetgeving mede omdat ze van plan zijn dit te blijven uitbesteden en zien dat de aanpassing de zaak van de LDV’s is.

Maar voordelen AEO nog onduidelijk?

Uit inzichten van evofenedex en DouaneNederland blijkt dat de voordelen van de AEO-vergunning bij de kleinere verladers zonder AEO op de langere termijn niet altijd even duidelijk te zijn. Sommige bedrijven ervaren de op papier geschreven voordelen van de AEO-vergunning in de praktijk niet, maar ondervinden wel de administratieve lasten. Hoe de voordelen van de AEO-vergunning duidelijker kunnen worden en deze ook in de praktijk als zodanig ervaren kunnen worden, blijft als een vraag staan voor een vervolgonderzoek. 

Download het essay Efficiëntie in de Ketenregie Douane

Logo KennisDC LogistiekKennisDC Logistiek

Dit project is een onderzoek van het KennisDC Logistiek Noordoost-Nederland. Windesheim is initiatiefnemer in dit een samenwerkingsverband van verschillende hogescholen.