Economische samenwerking in de grensregio

Onderzoeksproject (afgerond) – Samenwerking in het grensgebied van Duitsland en Nederland biedt kansen voor regionale ontwikkeling. Door de blik op de buren te richten, komen nieuwe mogelijkheden voor economische ontplooiing in beeld.

Eén van de concrete samenwerkingen vindt plaats op de as Zwolle-Emsland. Op deze as hebben twaalf gemeenten zich verenigd in een Stedenkring, die streeft naar het verbeteren van de infrastructuur tussen Noordoost-Nederland en Noordwest-Duitsland. In dit onderzoeksproject worden de economische structuren van dit gebied onderzocht, de beleidsagenda’s in beeld gebracht en de raakvlakken geïdentificeerd op basis waarvan toekomstige samenwerking versterkt kan worden. Het onderzoek krijgt gestalte onder de werktitel ‘Economische kracht Zwolle-Emsland’.

Een tweede ontwikkeling binnen het grensregionale onderzoek betreft een verkenning in het gebied Zuidoost-Drenthe, Emsland en Osnabrück. Deze verkenning wordt samen uitgevoerd met het lectoraat van Stenden/Alfa-College ‘Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie’. Vraagarticulatie, onderzoeksopzet en methodologie wordt gericht op grensoverschrijdende samenwerking in de toeristische sector.

 Abstract
 Soort Kwalitatief en kwantitatief
 Omvang Grensgebied Noordoost-Nederland - Noordwest-Duitsland
 Opdrachtgever
 Partners Stedenkring Zwolle-Emsland
Lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie (Stenden/Alfa-College)
 Status Afgerond