Clusterbeleid in de regio Zwolle

Onderzoeksproject (afgerond) – De meest actuele vorm van economische politiek is clusterpolitiek. Overheden proberen samen met bedrijven en kennisinstellingen gericht te investeren in innovatieve sectoren. In dit project wordt gekeken naar de ontwikkeling van een clusterbeleid in de Regio Zwolle.

In september 2011 tekenden zeventien gemeenten een overeenkomst, waarin zij de intentie afspraken om samen te werken rond een zestal economische clusters. Welke weg ging aan deze overeenkomst vooraf? Wat is er sindsdien gebeurd met de intenties? En op basis van welke argumenten is gekozen voor de zes economische thema’s?

Deze en andere vragen worden onderzocht door middel van een discursieve analyse. Dat wil zeggen dat nota’s en verslagen uit het regionaal-bestuurlijke circuit geanalyseerd worden. De onderzoeksvragen zijn gericht op de ideeën en concepten die in de beleidsdiscussie gevormd worden en zich verder ontwikkelen.

 Abstract
 Soort Kwalitatief
 Omvang Zeventien gemeenten
 Opdrachtgever
 Partners Kamer van Koophandel, Provincie Overijssel
 Status Afgerond