Talentbenutting is maatwerk

Onderzoeksproject (lopend) - Optimaal benutten van talent: de interactie tussen medewerker en leidinggevende

Effectief gebruik maken van talent is binnen organisaties een actueel vraagstuk. Organisaties hebben behoefte aan talent om beter te kunnen presteren en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Medewerkers willen graag vanuit hun talent bijdragen om met plezier te werken en zich verder te ontplooien. Talentmanagement staat dan ook hoog op de strategische HR-agenda, maar in de praktijk blijkt dat organisaties nog vaak op zoek zijn naar de juiste aanpak in het slimmer inzetten van talenten.

Het onderzoek Talentbenutting is Maatwerk zoekt een antwoord op de vraag wat de invloed is van medewerkerskenmerken en van de relatie medewerker-leidinggevende op talentbenutting. Om deze vraag te beantwoorden kijken we naar de volgende aspecten:

  • Herkennen medewerkers hun talent en ondernemen ze actie om hun talent te benutten?
  • Hoe is de relatie tussen leidinggevende en medewerker en wat betekent dit voor de talentbenutting door de medewerker?
  • Wat levert talentbenutting op voor de organisatie en voor de medewerker?  

De onderzoekers

  • Louis Celant
  • Willy Veenkamp
  • Menno Vos

Planning

Het onderzoek is gestart in 2015 en zal naar verwachting in 2020 worden afgerond.

Producten

  • Digitale Talentbenuttingsscan die organisaties inzicht geeft in houding en gedrag van medewerkers en leidinggevenden gericht op talentbenutting en in de effecten van talentbenutting in de organisatie

    Publicaties

  • Vos, M., De Vries, S., Celant L., & Veenkamp, W. (2017). Optimaal benutten van talent: De interactie tussen leidinggevende en medewerker. Tijdschrift voor HRM, 2017(12), 1-21. Hier te raadplegen.