HRM praktijkmonitor: inzicht in de dagelijkse realiteit van de HR professional

Onderzoeksproject (lopend)- De HR monitor is een onderzoek naar de ontwikkeling van het HR vakgebied op de werkvloer in Nederlandse organisaties.

De HR monitor is een onderzoek naar de ontwikkeling van het HR vakgebied op de werkvloer in Nederlandse organisaties. Het onderzoek richt zich op de belangrijkste activiteiten van HR professionals in hun dagelijkse werk, de benodigde competenties en de rol van het lijnmanagement bij HR zaken. Bij het onderzoek zijn 7 hogescholen betrokken. De gegevens worden jaarlijks verzameld door derde- en vierdejaarsstudenten in het kader van hun stageopdracht. Daardoor wordt inzicht verkregen in de ontwikkeling in de HR- functie over de jaren heen. De resultaten van het onderzoek worden onder andere gebruikt door het Landelijk Overleg Opleidingen HRM (LOOHRM), dat verantwoordelijk is voor het vaststellen van het opleidingsprofiel. Langs deze weg dragen we bij aan de fundering van het toekomstig curriculum van de opleidingen. Bovendien bieden de resultaten organisaties de mogelijkheid om hun beleid te spiegelen aan de ervaringen van anderen. Vanaf 2016 doen ook partners uit het buitenland mee aan dit onderzoek.

Partners

  • Hogeschool Saxion
  • Avans Hogeschool
  • Hogeschool Utrecht
  • Hanzehogeschool Groningen
  • Hogeschool Leiden
  • InHolland

Planning

2012 - heden.

Meer info op hrmlectoren.nl/monitor