Gender include it

Onderzoeksproject (lopend) - Het ontwikkelen van een toolbox om de uitstroom van vrouwen uit de IT te voorkomen.

Gender include it

Technische bedrijven zijn naarstig op zoek naar goed opgeleide medewerkers. Tegelijk is sprake van een hoge uitstroom uit de techniek, met name van vrouwen. Om die uitstroom van vrouwen tegen te gaan ontwikkelen we in dit project een toolbox met effectieve en gefundeerde interventies die kunnen worden ingezet door opleidingen en bedrijven.
In een eerder project, “Vrouwen behouden voor techniek”, hebben we kennis verzameld over de factoren die de uitstroom van vrouwen in bèta en techniek beïnvloeden en over de interventies die effectief bijdragen aan het behouden van vrouwen. Deze kennis gebruiken we voor het maken van een digitale toolbox. Deze zal zich met name richten op de ICT sector, hoewel ze waarschijnlijk ook goed kan worden ingezet in andere technische omgevingen. De toolbox, die naar verwachting begin 2020 gereed zal zijn,  zal bestaan uit:

  • feiten en cijfers over uitstroom van vrouwen uit de ICT;
  • diverse instrumenten die kunnen worden ingezet om de uitstroom van vrouwen te beperken;
  • per instrument een beschrijving met de belangrijkste kenmerken;
  • een digitaal keuze-instrument waarmee men door middel van meerkeuze items wordt geleid naar de set van instrumenten die het meest passend is gezien de specifieke situatie van de opleiding of het bedrijf.

Lees hier meer over de producten van dit project.