Onderzoeksthema Strategisch Ondernemerschap

Publicaties

5 Resultaten
 1. Opschalen van sociale ondernemingen: groei in impact 21 mei 2019

  Dit onderzoeksverslag presenteert de belangrijkste resultaten van het 2-jarige onderzoeksproject naar de kansen en uitdagingen voor het opschalen van sociale ondernemingen gericht op arbeidsparticipatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het is uitgevoerd door Hogeschool Utrecht samen met Windesheim Flevoland en werd gefinancierd door het nationaal regieorgaan SIA.
  Download
 2. TNO/Windesheim - rapport voor Provincie Flevoland, Human Capital Agenda Flevoland - fase 2 01 mei 2017

  De Provincie Flevoland formuleert samen met relevante stakeholders een Human Capital Agenda (HCA) voor de provincie om een heldere visie te ontwikkelen ten aanzien van de provinciale arbeidsmarkt en economie. In deze publicatie het resultaat van een eerste verkenning door TNO en het lectoraat waarin de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de provincie op een rij zijn gezet.
  Download
 3. Verkenning samenwerking Onderwijs en bedrijfsleven LEA (Windesheim en TNO) 01 maart 2016

  De werkgroep ‘doorlopende leerlijn’ van de LEA heeft aan het Lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen van Windesheim Flevoland en TNO gevraagd om te verkennen wat mogelijke samenwerkingsvormen zijn tussen bedrijfsleven en onderwijs en welke vormen toepasbaar gemaakt zou kunnen worden voor Lelystad. Deze rapportage vat de mogelijke samenwerkingsvormen, en geleerde lessen, samen. De verkenning is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Gemeente Lelystad en de LEA-werkgroep doorlopende leerlijn.
  Download
 4. Expeditie Arbeidsmarkt, Onderwijs en Innovatie Almere, Management rapportage Fase 1 en 2 01 oktober 2015

  Eind 2015 startten de gemeente Almere, vertegenwoordigers van het onderwijs en het bedrijfsleven samen met Windesheim Flevoland en TNO de expeditie arbeidsmarkt, onderwijs en innovatie Almere. Doelstelling was het verkrijgen van een gemeenschappelijk (cijfermatig) inzicht in de huidige stand van zaken ten aanzien van de aansluiting tussen arbeidsmarkt, economie en onderwijs binnen de Gemeente Almere. Een belangrijke uitkomst van de Expeditie is ook een gemeenschappelijk overzicht van blinde vlekken in de beschikbare data.
  Download
 5. Flevoland Management, Samenvatting Human Capital Agenda – rapportage fase 1 23 april 2015

  De Provincie Flevoland formuleerde samen met relevante stakeholders een Human Capital Agenda (HCA) voor de provincie om een heldere visie te ontwikkelen ten aanzien van de provinciale arbeidsmarkt en economie. In deze publicatie de Managementrapportage van fase 1.
  Download