Onderzoeksthema Strategisch Ondernemerschap

Nieuwe Arbeidsverhoudingen

Het lectoraat draagt met diverse onderzoeksonderwerpen bij aan kennis over het vormgeven van nieuwe arbeidsverhoudingen die bijdragen aan vakmanschap van werkenden en duurzame economische groei. Bekijk hoe lector Anneke Goudswaard bedrijven ondersteunt flexibel in te springen op een snel groeiende markt.

Vergroten concurrentiekracht regio

Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in de regio staan voor de gezamenlijk uitdaging om het lokale bedrijfsleven in de toekomst te versterken in hun concurrentiekracht. Onderzoek en activiteiten van het lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen ondersteunen ondernemers en de beroepsbevolking in de regio actief om die doelstelling te bereiken.

Lees meer over het lectoraat

Onderzoek vanuit drie perspectieven

Het onderzoeksteam richt zich op drie perspectieven: versterken van het bedrijfsleven en stimuleren van duurzame economische groei; verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt; en versterken van de arbeidsmarktpositie van doelgroepen en stimuleren van sociaal ondernemerschap en inclusie.

Meer over de drie perspectieven

Partners gezocht

Heeft u interesse in een partnerschap met ons lectoraat, waarbij het lectoraat complexe vraagstukken voor uw organisatie onderzoekt en praktische oplossingen ontwikkelt? Neem contact op!

Neem contact op

Partners gezocht

Benieuwd naar het onderzoek dat het lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen al heeft opgezet en uitgevoerd? Lees onze publicaties naar aanleiding van afgerond praktijkgericht onderzoek.

Lees onze publicaties