banner website desktop NICE

Born Circular

Een onderzoek naar de barrières voor jonge ondernemingen in de circulaire economie

Onderzoeksproject (in voorbereiding) - Born Circular: Een onderzoek naar de barrières voor jonge ondernemingen in de circulaire economie.

Dit onderzoeksproject stelt vier jonge circulaire ondernemingen centraal. Tezamen met een groep duurzame regionale ondernemers en professionals wordt vastgesteld welke problemen in de transitie naar een circulaire economie ze tegenkomen en welke oplossingen er zijn. Het doel van het onderzoek is om nieuwe kennis te genereren over de uitdagingen die de transitie naar een circulaire economie met zich meebrengt en die overzichtelijk samen te brengen in een bruikbare vorm voor jonge circulaire ondernemingen. De achterliggende maatschappelijke relevantie is dat jonge circulaire ondernemingen een grotere slagingskans krijgen en dat daarmee een versnelling van de transitie naar een circulaire economie ontstaat.