Man die aan het bellen is

Sleutelen aan een proactieve leercultuur

Op welke manier kunnen technische MKB-bedrijven tot een leercultuur komen waarin medewerkers gestimuleerd worden zich voortdurend te blijven ontwikkelen?

Door het hoge tempo van technologisering en digitalisering worden er in toenemende mate andere eisen gesteld aan medewerkers in technische bedrijven. Techniekbedrijven staan voor de uitdaging met leven lang ontwikkelen aan de slag te gaan. In dit project onderzoeken we op welke wijze technische MKB-bedrijven tot een leercultuur kunnen komen waarin medewerkers op een proactieve manier leren. 

Aanleiding

Techniekbedrijven onderstrepen het belang van aandacht voor leren en ontwikkelen van medewerkers in een snel veranderende omgeving, maar zoeken naar de manier waarop ze dit kunnen vormgeven. Dat is één van de belangrijkste uitkomsten van het eerdere project 'Aansluiting gezocht'. Een belangrijk onderdeel van het vervolgonderzoek is daarom het opzetten van ontwikkeltrajecten bij techniekbedrijven en het monitoren van leeropbrengsten. 

Leren en innoveren wordt steeds minder een traject voor alleen een individuele medewerker. Het wordt een creatief samenwerkingsproces binnen de organisatie en ook tussen bedrijven onderling en tussen werkveld en onderwijs. Een belangrijke stap in dit onderzoek is dan ook het opzetten van learning communities met deze diverse doelgroep. 

Doelstellingen

  • Ontwikkelen van een gevalideerde leercultuurscan voor technische MKB-bedrijven;
  • Ondersteunen van technische MKB-bedrijven met het opzetten van een leerrijke werkomgeving om uiteindelijk te komen tot een aanpak die ook werkt voor bedrijven buiten het project;
  • Opzetten van learning communities tussen technische MKB bedrijven, techniekonderwijs en andere relevante partners (o.a. brancheorganisaties, O&O fondsen).

Opbrengsten

  • Leercultuurscan rondom een leerrijk werkklimaat
  • Leer/ontwikkeltrajecten voor bedrijven
  • Learning communities

Looptijd

Dit project wordt uitgevoerd in de periode van februari 2019 tot en met januari 2023.