Man die aan het bellen is

SHAREHOUSE: leren en innoveren met de nieuwste technologieën in het warehouse van de toekomst

Hoe kunnen we (kleinere) logistiek bedrijven en technische- en/of logistiekstudenten meenemen in de snelle technologische vernieuwingen?

SHAREHOUSE is een experimenteerlab waarin logistieke bedrijven, technologie leveranciers, onderwijsinstellingen en onderzoekers samen komen om te experimenteren met de nieuwste warehouse technologieën (bijv. AGV’s, virtual and augmented reality, exoskeletten). Dit heeft als doel om (kleinere) logistiek bedrijven en technische/ logistiekstudenten  mee te nemen in de snelle technologische vernieuwingen, maar ook om onderwijs op MBO en HBO niveau te vernieuwen om beter aan te kunnen sluiten op de snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

Binnen SHAREHOUSE doet het lectoraat Leven Lang Ontwikkelen onderzoek naar:

1. Technologie adoptie in logistieke bedrijven.

Veel bedrijven investeren in nieuwe technologieën. De focus bij technologie implementatie ligt echter vaak primair op de procesmatige kant. Dit deelproject kijkt met name naar hoe de gedragsmatige kant van technologie adoptie door technische en sociale innovatie met elkaar te verbinden. Hoe neem je medewerkers mee in technologische vernieuwingen, wat vraagt dat leidinggevenden? Hoe kun je samenwerking tussen bedrijven stimuleren om technologie adoptie te versterken?  In dit project wordt onderzoek gedaan bij verschillende bedrijven en wordt er een leernetwerk op gezet om kennis uit te wisselen.

2. Logistieke skills van de toekomst.

Door de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt vragen bedrijven andere vaardigheden van de logistieke professionals van de toekomst. In dit deelproject doen we onderzoek naar de benodigde skills op MBO en HBO niveau en gebruiken we deze inzichten om logistieke opleidingen te vernieuwen. 

3. Aantrekkelijk werkgeverschap in de logistieke sector.

Krapte op de arbeidsmarkt en het imago van de logistieke sector spelen parten bij het aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel. Ook is het verloop van personeel bij logistieke bedrijven hoog vanwege onder andere de hoge werkdruk en omdat bedrijven in onvoldoende mate uitdagend werk en carrièreperspectief aan medewerkers (kunnen) bieden. Hoe kunnen logistieke bedrijven aantrekkelijker worden voor de nieuwe generatie baanzoekers? Wat zijn werkzame aanpakken om de krapte op de arbeidsmarkt binnen de sector aan te pakken?

Partners

TNO, STC college, Fontys Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Erasmus Universiteit, TU Eindhoven, KennisDC Logistiek 

Looptijd

Dit project wordt uitgevoerd in de periode van september 2019 tot en met december 2022.