Wij zijn een familiebedrijf! En (hoe) communiceren we dat?

In dit praktijkgerichte onderzoek naar de communicatiestrategie en het reputatiemanagement van familiebedrijven, werkt het lectoraat Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim samen met Hogeschool Saxion, Nyenrode Business Universiteit, Koninklijke Horeca Nederland, JongRECRON en twaalf mkb-familiebedrijven. 

Door een toename van de vergelijkingsmogelijkheden op internet is het voor bedrijven steeds lastiger om zich te onderscheiden van de concurrentie. Consumenten hebben een ruime keuze uit hoogwaardige producten en diensten en de leveranciers daarvan, waarover ze zich bovendien gemakkelijk positief of negatief kunnen uitlaten door middel van reviews. Bedrijven staan als gevolg van deze ontwikkelingen voor de uitdaging om consumenten op een andere manier aan zich te binden dan met hun core business: ze moeten excelleren in hun product- en dienstenaanbod en zich tegelijk op andere manieren onderscheiden van hun concurrenten.

Het belang van een goed reputatiemanagement, inclusief een effectieve communicatiestrategie, is hiermee nog groter geworden. Aanleiding van dit project is de vraag van mkb-familiebedrijven in de hospitality-sector of hun status als familiebedrijf, en daarmee dus hun familie-identiteit, van toegevoegde waarde kan zijn voor het verstevigen van hun reputatie en hoe zij deze identiteit dan op een goede manier kunnen vertalen in de communicatie. Op dit moment is er nog weinig kennis over reputatiemanagement in het mkb. Bovendien ontbreekt het inzicht in hoe de familie hierbij betrokken kan of moet worden. In dit praktijkgerichte onderzoek naar de communicatiestrategie en het reputatiemanagement van familiebedrijven, werkt het lectoraat Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim samen met Hogeschool Saxion, Nyenrode Business Universiteit, Koninklijke Horeca Nederland, JongRECRON en twaalf mkb-familiebedrijven.

Doelstelling is het verwerven van kennis van en inzicht in identiteitscommunicatie als onderdeel van het reputatiemanagement van mkb-familiebedrijven. Het beoogde resultaat is een instrument waarmee familiebedrijven communicatiebeleid kunnen ontwikkelen dat past bij hun stakeholders, dat stevig geworteld is in de identiteit van het bedrijf en dat draagvlak heeft bij alle betrokkenen. De projectresultaten komen via de onderzoeks- en onderwijspartners en de brancheorganisaties ook ten goede aan een breder werkveld en aan het onderwijs binnen en buiten de hogescholen.

 

Doel

De doelstelling van dit project is om samen met de projectpartners kennis en inzicht te verwerven over het reputatiemanagement van familiebedrijven in de hospitality-sector, met name over de manier waarop de unieke, aan de familie gelieerde, identiteit benut kan worden in de communicatie. Het beoogde resultaat is een instrument waarmee familiebedrijven communicatiebeleid kunnen ontwikkelen dat past bij hun stakeholders, dat stevig geworteld is in de identiteit van het bedrijf en dat draagvlak heeft bij alle betrokkenen. Door de actiegerichte aanpak van dit onderzoek worden de bedrijfseigenaren en betrokken familieleden in staat gesteld de mogelijkheden en onmogelijkheden voor hun eigen bedrijf te verkennen en afspraken te maken over de inhoud en aard van gedrag en communicatie met stakeholders. Hiermee vergroten zij de effectiviteit van hun communicatie, waarmee ze hun reputatie en uiteindelijk hun concurrentiepositie versterken.

 

Planning

Najaar 2018 tot najaar 2020

 

Uw contactpersoon

Albertha Wielsma

Projectleider en docent

 

Contact

Tel. 088 – 469 9022

E-mail: a.wielsma@windesheim.nl