Raad van Advies meerwaarde voor MKB familiebedrijf

Onderzoek (lopend) - Onderzoek naar het functioneren van een Raad van Advies bij MKB familiebedrijven en de ondersteuning die de Raad biedt op strategisch vlak.

De nieuw ontwikkelde kennis sluit aan bij wat we al weten over het proces en de (rand)voorwaarden om een Raad van Advies in te stellen. Het belangrijkste resultaat voor MKB familiebedrijven is een evaluatie-instrument om het functioneren van de eigen Raad van Advies te analyseren en om te leren hoe het functioneren kan worden verbeterd. Voor dit onderzoek heeft het lectoraat Familiebedrijven een RAAK-MKB-subsidie gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium onder aanvoering van het lectoraat Familiebedrijven van Windesheim. Vanuit het lectoraat Familiebedrijven werken Judith van Helvert, Erik Veldhuizen, Klaas van de Kolk en Margré Heetebrij aan dit project.