Promotieonderzoek Raden van Advies

In het onderzoek naar Raden van Advies bij familiebedrijven staat het adviseringsproces centraal. Het is erg afhankelijk van de specifieke context hoe aan dit adviesstuk invulling wordt gegeven.

Hierbij valt te denken aan het karakter en werkwijze van de ondernemer, de betrokkenheid van de familie bij het bedrijf, de specifieke vraagstukken waar het familiebedrijf voor staat als ook de personen zitting hebben in de raad. Binnen de raad van advies vindt het adviseringsproces plaats in teamverband en mijn interesse gaat uit naar de verschillende aspecten: het zoeken, geven en gebruiken van advies. De mate waarin de ondernemer en zijn of haar familieleden open staan voor feedback van buitenstaanders is hierbij cruciaal. Judith van Helvert-Beugels bestudeert dit proces door de raad van adviesbijeenkomsten bij verschillende familiebedrijven bij te wonen. Het theoretisch perspectief dat zij hierbij gebruikt heet strategy as practice, een perspectief waarbij wordt verondersteld dat strategie niet iets is wat bedrijven hebben, maar iets dat mensen doen in interactie met elkaar, binnen een specifieke context.

Judith van Helvert-Beugels is als promotiekandidaat verbonden aan het Centre for Family Enterprise and Ownership (CEFEO) van Jönköping International Business School in Zweden.

Projecten

Aan dit promotieonderzoek zijn twee projecten gekoppeld:

Aan de slag met een Raad van Advies
Raad van Advies: meerwaarde voor MKB-familiebedrijf

Output

  • Opiniestuk Financieel Dagblad
  • Conferentiepapers EIASM 2015, 2014, 2013, 2012
  • Stukken in vakblad Goed Bestuur