Innoveren in het familiebedrijf

Balanceren tussen behoud en vernieuwing

Onderzoeksproject (lopend) - Onderzoek naar innovatie van familiebedrijven, met als doel specifieke kennis te ontwikkelen die kan bijdragen aan het innovatiesucces van het Nederlandse familiebedrijf.

Er is brede overeenstemming over het belang van innovatie voor de Nederlandse economie, die voor een groot gedeelte wordt gedragen door familiebedrijven. Hoewel de specifieke bedrijfsvorm van het familiebedrijf veel voorkomt, is er nog relatief weinig onderzoek gedaan naar de kenmerken van innovatie voor deze bijzondere ondernemingsvorm. Er zijn echter goede redenen om aan te nemen dat innovatie in het familiebedrijf zijn eigen spelregels kent. Bijvoorbeeld, omdat het familiebedrijf anders omgaat met risico, meer gericht is op de lange termijn of omdat de emotionele binding van familieleden met het bestaande product het innovatieproces complexer maakt.

Er zijn niet alleen verschillen in innovatie tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven, maar ook tussen familiebedrijven onderling. Het ene bedrijf slaagt er tijdig in effectief te innoveren, terwijl het andere misschien struikelt in het vernieuwingsproces, omdat conflicten tussen verleden, heden en toekomst onoverbrugbaar blijken.