Genderdiversiteit in familiebedrijven

Onderzoeksproject - Een onderzoek naar mannelijke en vrouwelijke (potentiële) opvolgers in een familiebedrijf.

Over de positie van vrouwen in Nederlandse familiebedrijven is nog betrekkelijk weinig bekend. Uit internationaal onderzoek weten we dat in veel familiebedrijven de rol van vrouwen lange tijd vrij traditioneel is geweest en veelal beperkt tot die van lid van de familie, als echtgenote, ouder of hoofd van de familie, of als dochter. Familiebedrijven kunnen vrouwen echter ook carrièremogelijkheden bieden.

Binnen het Expertisecentrum is genderdiversiteit binnen familiebedrijven een van de thema's van onderzoek. We hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar mannelijke en vrouwelijke (potentiële) opvolgers. Daaruit bleek dat er weinig verschillen zijn wat betreft opleiding, werkervaring en de mate waarin ze denken de capaciteiten te hebben om succesvol te zijn in het familiebedrijf. Opvallend onderscheid is wel dat vrouwen vaker dan mannen aangeven dat hun voorkeur uitgaat naar gedeeld eigendom van het familiebedrijf, terwijl mannen vaker aangeven dat ze streven naar volledig eigendom. We hebben daarover gepubliceerd in het Journal of Family Business Management (2014). In het boekje Vrouwen in het vizier (2012) is meer te lezen over het onderzoek naar dochters in familiebedrijven en de drempels die zij ervaren. Daarin zijn ook een aantal mooi portretten opgenomen. Ook hebben we onderzoek gedaan naar de rol van vrouwen in agrarische gezinsbedrijven.

Publicatie Vrouwen in het vizier

Een andere publicatie waar een bijdrage aan is geleverd is 'De economische kracht van de ondernemende vrouw'. In deze publicatie van SMO hebben wetenschappers en ondernemers samengewerkt om het verband te leggen tussen onderzoeksfundamenten van female entrepreneurship en praktijkervaringen.