Aan de slag met een Raad van Advies

Project voor ondernemers in het MKB familiebedrijf

Onderzoeksproject - Uit onderzoek blijkt dat een grote groep ondernemers in MKB familiebedrijven de drempel om met een Raad van Commissarissen of een Raad van Advies te starten als hoog ervaren. Om deze groep ondernemers te helpen is Windesheim een initiatief gestart om deze bedrijven te ondersteunen bij hun oriëntatie op en inrichting van een Raad van Advies. Als waarborg voor de continuïteit van het familiebedrijf.

Ondernemers uit MKB familiebedrijven die de stap overwegen een Raad van Advies in te stellen, geven aan onvoldoende informatie en kennis te hebben om dit op eigen kracht te doen. Er is behoefte aan praktische handvatten en 'best practices'. Het project 'Stimuleren Raad van Advies MKB Familiebedrijf' moet hierin gaan voorzien.

Het project loopt van 1 december 2013 tot 1 december 2015. Tijdens het project wordt gekeken naar de toegevoegde waarde van een Raad van Advies voor elk familiebedrijf specifiek. Ook wordt geholpen bij de zoektocht naar geschikte kandidaten en de installatie. Geïnteresseerde MKB bedrijven kunnen contact opnemen met het lectoraat Familiebedrijven lectoraat.familiebedrijven@windesheim.nl 

Projectpartners

Windesheim, het Nederlands Centrum van het Familiebedrijf, Kamer van Koophandel Oost Nederland en Rabobank IJsseldelta voeren gezamenlijk dit onderzoeks- en pilotproject uit. Deze samenwerkende partners combineren inhoudelijke expertise over het familiebedrijf met regiokennis en ontsluiten en verbinden netwerken. Naast de Provincie Overijssel is eveneens een aantal regionale zakelijke en financiële dienstverleners als participant bij het project betrokken ter versterking van de kennis en netwerken. Drie ondernemers zijn ambassadeur van het project: Jonathan Schagen, Peter Swager en Martin Hemmink.

 Abstract
 Soort Project
 Omvang Middelgrote familiebedrijven met een minimale omvang van 40 fte
 Opdrachtgever Hogeschool Windesheim

 Partners

Ambassadeurs      Participanten
 

Nederlands Centrum van het Familiebedrijf (NCFB)
Rabobank IJsseldelta 
Kamer van Koophandel Oost Nederland

Jonathan Schagen
Peter Swager
Martin Hemmink

Provincie Overijssel
Baker Tilly Berk
Countus
Het Centrum CT
BDO
Dommerholt Advocaten
Kennispoort
PriceWaterhouseCoopers
Symbioose

Status Lopend