Expertisecentrum Familiebedrijven

Onderzoeksprojecten

Het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven richt zich op de ondernemende kracht van familiebedrijven. Wij versterken deze kracht met kennis en inzichten uit praktijkgericht onderzoek. Als onafhankelijke kennispartner nemen wij actuele strategische vraagstukken binnen familiebedrijven als onze leidraad.

Door het directe contact en de langdurige relaties met familiebedrijven in uiteenlopende branches weten we goed wat er nu speelt en wat op termijn een vraagstuk gaat worden. Het gaat ons erom kennis te ontwikkelen in nauwe interactie met familiebedrijven en deze vervolgens breed te delen. Kennis die er voor familiebedrijven toe doet: relevant, wetenschappelijk onderbouwd en bruikbaar in de dagelijkse praktijk.

Onderzoeksthema´s van het Expertisecentrum Familiebedrijven

Familiebedrijven onderscheiden zich van andere private ondernemingen, onder meer doordat zij te maken hebben met de belangen en rollen van eigenaren, directeuren én familieleden. De balans tussen deze drie is van invloed op strategische vraagstukken binnen het bedrijf en op het functioneren van de betrokken familie. Het vinden van een goede balans tussen bedrijfs- en familiebelangen is een belangrijk aspect van familiebedrijven waarnaar het expertisecentrum onderzoek doet. Het centrum richt zich inhoudelijk op de thema’s:
1. De meerwaarde van de familie als resource voor het bedrijf
2. Goed bestuur in familiebedrijven
3. Ondernemerschap door de generaties heen

Naast een focus op de meer generieke vraagstukken heeft het expertisecentrum ook aandacht voor vraagstukken die spelen binnen specifieke sectoren: zo lopen er momenteel projecten bij agrarische familiebedrijven.

Resultaten delen

De resultaten van onderzoek worden vertaald naar de praktijk en vastgelegd in case studies en publicaties. Het expertisecentrum deelt nieuwe inzichten en best practices met familiebedrijven tijdens workshops, seminars en netwerkbijeenkomsten. Via deze website en onze digitale nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van ontwikkelingen.
Bekijk de publicaties 

Onderzoeksopdrachten

Het is mogelijk het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven te benaderen voor specifieke onderzoeksopdrachten. We komen graag met u in contact!


Onderzoeksprojecten
 1. Wij zijn een familiebedrijf! En (hoe) communiceren we dat? 10 januari 2019

  In dit praktijkgerichte onderzoek naar de communicatiestrategie en het reputatiemanagement van familiebedrijven, werkt het lectoraat Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim samen met Hogeschool Saxion, Nyenrode Business Universiteit, Koninklijke Horeca Nederland, JongRECRON en twaalf mkb-familiebedrijven. 
  Lees verder
 2. Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven 08 oktober 2018

  Met ons team van lectoren, promovendi en (senior)onderzoekers versterken we de ondernemende kracht binnen familiebedrijven met kennis en inzichten uit onderzoek, in de vorm van bijeenkomsten en samenwerkingsprojecten, publicaties en scholing.
  Lees verder
 3. Samen financieren, samen ondernemen? 16 mei 2018

  Onderzoek naar eigendom en besluitvorming in het MKB familiebedrijf. Projectplan RAAK MKB.
  Lees verder
 4. Genderdiversiteit in familiebedrijven 15 mei 2018

  Onderzoeksproject - Een onderzoek naar mannelijke en vrouwelijke (potentiële) opvolgers in een familiebedrijf.
  Lees verder
 5. Goed bestuur in MKB-familiebedrijven 15 mei 2018

  Onderzoeksproject (afgerond) - Externen kunnen familiebedrijven versterken door hun netwerk, specifieke kennis en ervaring. Maar ze kunnen ook een wezenlijke rol spelen bij de ondersteuning van de strategische besluitvorming. Hoe kunnen bedrijven deze externe kennis en expertise het beste in huis halen? Hoe regel je effectieve ondersteuning op een manier die past bij de identiteit en cultuur van een familiebedrijf? En hoe zorg je ervoor dat dit een structurele plek krijgt?
  Lees verder
 6. Positioneren als familiebedrijf loont 21 november 2017

  Onderzoeksproject – Laat de wereld weten dat je een familiebedrijf bent. Windesheim ontdekte dat klanten een familiebedrijf meer waarderen dan andere bedrijven.
  Lees verder
 7. Ondersteunende projecten voor Overijsselse Familiebedrijven 27 juni 2017

  Onderzoek - (lopend) Bent u een Overijssels familiebedrijf en heeft u hulp nodig met goed bestuur en opvolging? Familiebedrijven vormen de spil van de economie en zijn sterk regionaal verankerd. Daarom bieden Provincie Overijssel, Windesheim, Saxion, VNO NCW Midden en MKB Midden gericht aandacht en ondersteuning aan.
  Lees verder
 8. Innoveren in het familiebedrijf 27 augustus 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Onderzoek naar innovatie van familiebedrijven, met als doel specifieke kennis te ontwikkelen die kan bijdragen aan het innovatiesucces van het Nederlandse familiebedrijf.
  Lees verder
 9. Raad van Advies meerwaarde voor MKB familiebedrijf 27 augustus 2015

  Onderzoek (lopend) - Onderzoek naar het functioneren van een Raad van Advies bij MKB familiebedrijven en de ondersteuning die de Raad biedt op strategisch vlak.
  Lees verder
 10. Agrarische bedrijfsopvolging: van keukentafel tot familiestatuut 20 augustus 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Het lectoraat heeft een RAAK-mkb-subsidie gekregen om - in samenwerking met agrarische familiebedrijven - de komende twee jaar instrumenten te ontwikkelen voor agrarische bedrijfsopvolging.
  Lees verder
 11. Promotieonderzoek Raden van Advies 20 augustus 2015

  In het onderzoek naar Raden van Advies bij familiebedrijven staat het adviseringsproces centraal. Het is erg afhankelijk van de specifieke context hoe aan dit adviesstuk invulling wordt gegeven.
  Lees verder
 12. Ondernemerschap door de generaties heen: het STEP-project 20 augustus 2015

  Onderzoeksproject - Het STEP-project is een internationaal toegepast onderzoek, opgericht in 2005 door een samenwerkingsverband tussen diverse hogescholen en universiteiten in zowel Amerika als Europa. Het doel is het verkennen van het proces ondernemen in familiebedrijven en het leveren van praktisch toepasbare oplossingen voor de betreffende families.
  Lees verder
 13. Boer zoekt 'roots' 10 april 2014

  Het oudste agrarische bedrijf van Nederland stamt uit 1593. Dit is het resultaat van de zoektocht ‘Boer zoekt roots’ van Windesheim, in samenwerking met LTO Noord, Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, Flynth en de Rabobank, naar ‘het oudste agrarische familiebedrijf’ in Nederland. Aanleiding voor deze zoektocht was het ‘International Year of Family Farming’ (2014).
  Lees verder
 14. Aan de slag met een Raad van Advies 20 november 2013

  Onderzoeksproject - Uit onderzoek blijkt dat een grote groep ondernemers in MKB familiebedrijven de drempel om met een Raad van Commissarissen of een Raad van Advies te starten als hoog ervaren. Om deze groep ondernemers te helpen is Windesheim een initiatief gestart om deze bedrijven te ondersteunen bij hun oriëntatie op en inrichting van een Raad van Advies. Als waarborg voor de continuïteit van het familiebedrijf.
  Lees verder