Expertisecentrum Familiebedrijven

Team

Het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven bestaat uit een hecht team van lectoren, promovendi en (senior)onderzoekers, onder leiding van lector Familiebedrijven dr. Ilse Matser.

Het team verricht onderzoek naar de praktijk van het familiebedrijf en vertaalt de resultaten in case studies en publicaties. Nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten worden gedeeld tijdens workshops, seminars en netwerkbijeenkomsten: interactieve uitwisselingen waarbij kennis tussen familiebedrijven en het expertisecentrum verder wordt verdiept en verrijkt. 

De teamleden participeren in projecten met kennispartners, dienstverleners en professionals uit familiebedrijven (‘engaged scholarships’). Zij ontwikkelen specifieke cursussen en maatwerktrajecten. Ook brengen de teamleden kennis van familiebedrijven in binnen opleidingen in het hoger onderwijs, zodat docenten en studenten beter op de hoogte raken van de ins en outs van het werken in en met familiebedrijven. 

De ambitie is om vanaf 2016 het team verder te versterken met onder andere een 'visiting professor' uit één van de internationale kennisinstellingen waarmee we samenwerken.

  

Het team Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven

 

Ilse Matser

Ilse Matser, lector Familiebedrijven bij Windesheim
Ilse Matser
ia.matser@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Lector Familiebedrijven en directeur Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven.
Onderzoek:
Onderzoek richt zich voornamelijk op het versterken van continuïteit in familiebedrijven door aandacht voor goed bestuur, waarbij de rol van de eigenaren en de ontwikkeling van sociaal kapitaal belangrijke thema's zijn. Een professionele bedrijfsvoering die recht doet aan de sociaal-culturele context en een goed geregelde bedrijfsopvolging zijn daarbij belangrijke voorwaarden.

Mira Bloemen

Mira Bloemen
Mira Bloemen-Bekx
wmjm.bloemen-bekx@windesheim.nl
LinkedIn
Lid kenniskring
Onderzoek:
Doet promotieonderzoek aan de Universiteit Hasselt (België) op het gebied van opvolging. Met speciale interesse in potentiële opvolgers in de leeftijdscategorie 17 - 25 jaar en vooral de invloed van de familie op carrière-intenties van deze jong volwassenen.

Frank Bos

Frank Bos, teamlid Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven
Frank Bos
fh.bos@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Docent organisatiekundige vakken.
Onderzoek:
Onderzoek richt zich op vraagstukken op het gebied van ondernemerschap in familiebedrijven.

Jelle Bouma

Jelle Bouma, teamlid Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven
Jelle Bouma
jelle.bouma@windesheim.nl

Functie:
Docent psychologie, organisatiekunde, kwaliteits- en procesmanagement.
Onderzoek:
Onderzoek richt zich op agrarische familiebedrijven. Vraagstukken als opvolging, diversificatie en de sociaal emotionele kant komen aan de orde.

Judith van Helvert

Judith van Helvert Beugels teamlid Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven
Judith van Helvert-Beugels
jmc.van.helvert@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Senior Onderzoeker Familiebedrijven.
Onderzoek:
Judith doet voornamelijk onderzoek naar de rol van raden van advies bij familiebedrijven en de manieren waarop deze raden functioneren en toegevoegde waarde kunnen bieden voor de bedrijven, de families, en de eigenaren. Aanvullende thema’s waar haar aandacht naar uit gaat betreffen de paradoxen in het familiebedrijf en de groei, ontwikkeling en het strategisch ondernemerschap van MKB familiebedrijven.   

Franscina Kant

Franscina Kant teamlid Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven
Franscina Kant
f.kant@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Docent Financial Services Management.
Onderzoek:
Project ‘Aan de slag met een Raad van Advies voor het MKB Familiebedrijf’ centraal. Tevens is het vertalen van de resultaten van onderzoek naar het onderwijs een aandachtsgebied.

Jolanda Knobel

Jolanda Knobel
Jolanda Knobel
jda.knobel@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Senior docent International Business en Bedrijfskundige vakken.
Onderzoek:
Betrokken bij onderzoek naar goed bestuur en financiering in het MKB. 

Karin Rozendal

Karin Rozendal teamlid Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven
Karin Rozendal
k.rozendal-de-groot@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Managementassistent

Erik Veldhuizen


Erik Veldhuizen
hg.veldhuizen@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Associate lector familiebedrijven en docent bedrijfseconomie.
Onderzoek:
Onderzoek richt zich op het versterken van de continuïteit van familiebedrijven met specifiek aandacht voor sociale aspecten rond (agrarische) bedrijfsopvolging, zelf-financiering en internationalisering. In het praktijkgericht onderzoek wordt onder andere gebruik gemaakt van instrumenten zoals familiegesprekken, het opstellen van een familiestatuut en het maken van een eigendomsplan.

Jan Willem van der Vloot van Vliet

Jan Willem van der Vloot van Vliet
Jan Willem van der Vloot van Vliet
jwa.vander.vlootvanvliet@windesheim.nl
LinkedIn

Albertha Wielsma

Albertha Wielsma teamlid Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven
Albertha Wielsma
a.wielsma@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Docent opleiding Communicatie, afstudeerbegeleider en voorzitter van de examencommissie.
Onderzoek:
Onderzoek richt zich op de bedrijfsidentiteit van familiebedrijven en naar de manier waarop deze bedrijven hiermee omgaan in hun communicatie.

Clemens Willig

Clemens Willig
Clemens Willig
ccmj.willig@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
onderzoeker familiebedrijven, docent bedrijfseconomische vakken waaronder strategisch management, international business management en organisatiekunde en projectdocent voor o.a. nieuwe verdienmodellen en financieel risicomanagement.
Onderzoek:
Onderzoek richt zich op (agrarische) bedrijfsopvolging.

Rosemarie Steenbeek


Rosemarie Steenbeek
r.steenbeek1@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Onderzoeksmedewerker
Onderzoek:
Als onderzoeksmedewerker betrokken bij onderzoek naar governance binnen familiebedrijven en andere onderzoeksprojecten.

Julian van den Akker


Julian van den Akker
j.van.den.akker@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Onderzoeksmedewerker
Onderzoek:
Als onderzoeksmedewerker betrokken bij onderzoek naar gedeeld eigendom binnen MKB-familiebedrijven, de bedrijfsopvolging en de internationalisering van het familiebedrijf.

Daniël Agterhuis


Daniël Agterhuis
d.agterhuis@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Onderzoeksmedewerker
Onderzoek:
Als onderzoeksmedewerker betrokken bij projecten van de provincie Overijssel en Gelderland en onderzoek naar internationalisering bij grote familiebedrijven in Nederland.

Bart Hoogeboom


Bart Hoogeboom
b.hoogeboom@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Onderzoeker
Onderzoek:
Onderzoek richt zich op de agrarische sector met speciale aandacht voor agrarische opvolging en projecten vanuit de partners zoals bijvoorbeeld de provincie Overijssel. 
Specialisaties:
Regionale economie, (agrarische) opvolging, economische beleid