Afstuderen

Het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven heeft regelmatig plaats voor afstudeerders die onderzoek willen doen op het gebied van familiebedrijven. Het kan een zelfstandig onderzoek zijn of een onderzoek dat deel uitmaakt van een lopend project van het expertisecentrum. Afstudeerders zijn afkomstig van diverse maar er moet natuurlijk wel altijd een link zijn met familiebedrijven. 

Er is veel ruimte voor eigen initiatief. Voor afstudeerders hebben we een speciale ruimte beschikbaar en je werkt samen met andere afstudeerders. Een onderzoeker van ons expertisecentrum gaat je begeleiden. Voor excellente afstudeeropdrachten is het zelfs mogelijk om mee te dingen naar de Ten Clarenwater Thesis Award.

Heb je belangstelling voor dit terrein en heb je al een specifiek onderwerp in gedachten, laat het ons weten. Afhankelijk van of er plaats is gaan we graag in gesprek met jou. Voorafgaand aan dit gesprek ontvangen we jou motivatiebrief en CV.

In 2020 studeren de volgende afstudeerders bij ons af:

Thijs Falger

Mijn naam is Thijs, ik ben 21 jaar oud en ik doe de opleiding International Business and Languages (IBL) aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. IBL is een brede studie waarbij zakendoen in een internationale omgeving en het leren van verschillende talen centraal staan. Op dit moment ben ik bezig met mijn afstudeeronderzoek bij het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven. Ik vind dit een leuke en vooral leerzame afstudeerplek. Mijn onderzoek gaat over of en hoe culturele diversiteit op de werkvloer Nederlandse familiebedrijven kan beïnvloeden en hoe deze bedrijven daar op kunnen anticiperen. Ik hoop uiteindelijk met een advies voor familiebedrijven op dit gebied naar voren te komen.
LinkedIn

Naomi van den Broek

Momenteel schrijf ik mijn afstudeerscriptie voor de opleiding International Business and Languages. Ik doe onderzoek naar de invloed van geopolitieke factoren op Nederlandse familiebedrijven, met een focus op Oost-Europa en Rusland. Mijn interesse in familiebedrijven is begonnen tijdens mijn studie in de Verenigde Staten, waar ik het vak "The Foundations of Family Enterprises" heb gevolgd. Mijn scriptie is een mooie gelegenheid voor mij om mijn interesses in internationale betrekkingen en familiebedrijven te combineren en me voor te bereiden op een universitaire master.

Christel van Benthem

Mijn naam is Christel van Benthem en ik ben een 23jarige studente uit Zwartsluis. Momenteel zit ik in de afrondende fase van de opleiding Finance & Control. Naast mijn fulltime studie ben ik werkzaam bij de Jong & Laan accountants en belastingadviseurs op de vestiging Meppel. Tijdens mijn werkzaamheden kom ik regelmatig in aanraking familieondernemingen. Door de interesse voor dit onderwerp heb ik ervoor gekozen de Minor “Adviseur in het MKB te volgen”. Tijdens deze minor kregen wij les van verscheidene adviseurs die werkzaam zijn bij het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven. Mijn interesse in familiebedrijven bleef groeien waardoor ik besloot te solliciteren voor een afstudeerstage binnen het lectoraat. De aankomende twintig weken zal ik in samenwerking met de Jong & Laan onderzoeken hoe de bestuurlijke inrichting binnen Nederlandse familiebedrijven is vormgegeven en hoe deze geprofessionaliseerd kan worden.

Anouk Romeijn

Ik ben Anouk Romeijn, 20 jaar en studente Small business & Retail management. Op moment zit ik in de laatste fase van mijn studie en mag ik gaan afstuderen. Ik ga mijn afstudeeronderzoek uitvoeren bij het Landelijk expertisecentrum familiebedrijven. Ik heb altijd erg veel interesse gehad in de Retail kant van mijn opleiding en ga daarom ook een onderzoek doen naar familiebedrijven in de retail sector. Met mijn onderzoek ga ik kijken hoe familiebedrijven in de retail zich kunnen onderscheiden in deze zeer competitieve markt.

Daphne Bouhuijs

Tijdens de minor Adviseur in het MKB had ik mijn eerste kennismaking met wat nou eigenlijk een familiebedrijf is en wat een familiebedrijf zo dynamisch maakt. Nooit eerder had ik hier op deze manier tegenaan gekeken. Het verraste mij hoeveel ik nog kan leren van en over familiebedrijven. Tijdens mijn afstudeerstage ga ik onderzoek doen naar de benodigde competenties om trends en ontwikkelingen te managen en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van familiebedrijven.

Annick de Groot

Bij het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven (LEF) kreeg ik de mogelijkheid om begin 2020 mijn afstudeerstage voor de opleiding International Business & Languages te starten. In mijn onderzoek ga ik op zoek naar de invloed van religieuze overtuigingen op het internationalisatie proces binnen Nederlandse familiebedrijven; in hoeverre het gedrag verandert, bepaalde acties en beslissingen door de invloed van betreffende achterliggende religieuze overtuigingen. De komende periode wil ik mijn affiniteit met betrekking tot familiebedrijven uitbreiden en aantonen dat ik voldoe aan de competenties, die vanuit het LEF en mijn opleiding gesteld zijn. LinkedIn

 

In 2019 studeerden de volgende afstudeerders bij ons af:

 

Julian van den Akker

In de periode van 4 februari tot en met 21 juni 2019 voer ik mijn bachelorproef uit bij het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven ter afronding van de opleiding bedrijfseconomie aan Hogeschool Windesheim. De keuze voor deze stageorganisatie heb ik gemaakt tijdens de minor ‘De Adviseur in het MKB’. Hier is mijn enthousiasme voor familiebedrijven opgewekt en ben ik zelfs een fictief adviesbureau gestart onder de naam ‘De Veluwe’. Samen met vier medestudenten heb ik mij verdiept in de problematiek van de familiale bedrijfsopvolging in de agrarische sector.  Het onderzoek dat ik gedurende de komende twintig weken ga uitvoeren, draagt als titel ‘Samen ondernemen, samen financieren?’ en wordt eveneens uitgevoerd in de agrarische sector. De doelstelling van het onderzoek is om nieuwe kennis te ontwikkelen rond zelffinanciering en besluitvorming in MKB familiebedrijven. Als er onvoldoende wordt nagedacht over de verschillende rollen die de familieleden innemen, kan dit leiden tot onzekerheid onder andere op het gebied van besluitvorming en zeggenschap.

Daniël Agterhuis

Ik zit momenteel in het vierde jaar van de opleiding Bedrijfseconomie (Finance & Control) aan de Hogeschool Windesheim, te Zwolle. Om aan te kunnen tonen dat wij over een half jaar als beginnend beroepsprofessionals aan de slag kunnen, wordt er vanuit de opleiding gevraagd om een Bachelorproef (afstudeeronderzoek) uit te voeren. Ik heb besloten om dit bij het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven uit te voeren omdat de complexiteit van het vraagstuk mij zeer aanspreekt. Ik ga me de komende twintig weken bezighouden met het onderwerp: "Internationalisering door Familiebedrijven", waarbij er een sterke focus ligt op de financiële effecten hiervan.

Iris Langejans

Ik ben Iris Langejans en ik doe de opleiding Bedrijfseconomie op Windesheim. In het najaar van 2018 heb ik de minor 'De adviseur in het MKB’ gevolgd waarna ik enthousiast werd over familiebedrijven. Dit is voor mij dan ook een reden geweest om me nog verder te verdiepen in familiebedrijven. Voor mijn bachelorproef doe ik onderzoek naar de gouden balansregel bij grote familiebedrijven.  

Jarina Kramer

Ik ben Jarina Kramer en doe de opleiding Bedrijfseconomie/Finance & Control. Op dit moment ben ik bezig met afstuderen. Ik mag afstuderen bij het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven. Hier doe ik onderzoek naar de bedrijfsopvolging binnen familiebedrijven. We hopen succesfactoren aan te bieden aan de familiebedrijven op het gebied van de bedrijfsopvolging, zodat het opvolgingsproces succesvoller verloopt. Ik ben opgegroeid binnen een familiebedrijf en zo is mijn interesse naar familiebedrijven ontstaan.

Hessel Bouwman

Mijn naam is Hessel Bouwman, 21 jaar en druk bezig met het laatste half jaar van mijn studie: afstuderen bij het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven. De studie die ik volg is Financial Services Management. Deze hbo-studie spitst zich toe op het bank- en verzekeringswezen. Afgelopen half jaar heb ik een minor gevolgd die in grote mate in het teken stond van familiebedrijven. Dit enthousiasmeerde mij om af te studeren bij het expertisecentrum. Tijdens mijn afstudeerperiode doe ik een onderzoek naar de verandering in de relatie tussen familiebedrijf en bank wanneer het familiebedrijf in een periode van financieel 'zwaar weer' belandt. De hamvraag hierbij is of banken in hun maatregelen en/of mogelijkheden het familiebedrijf onderkennen als een apart bedrijfstype en deze vervolgens ook anders behandelen. 

Almar Hoogenkamp

Mijn naam is Almar Hoogenkamp, ik ben 24 jaar oud en doe de opleiding bedrijfseconomie. Op dit moment doe ik mijn afstudeerstage bij het Landelijk Expertisecentrum familiebedrijven. Het onderzoek gaat over de invloed van demografische veranderingen op het opvolgingsproces. Hiervoor doe ik o.a. een interview bij een familiebedrijf, data analyseren van ongeveer 600 familiebedrijven en vervolgens het familiebedrijf die geïnterviewd is, vergelijken met deze data. Het is een leuke plek om stage te lopen en je krijgt er goede begeleiding. 

Ronald Moerman

Mijn naam is Ronald Moerman, afstudeerstudent dier- en veehouderij aan de Aeres hogeschool in Dronten. Ik ben een boerenzoon en daardoor ben ik goed op de hoogte van het reilen en zeilen op een veehouderijbedrijf. Uit ervaring weet ik hoe complex het kan zijn om in familieverband samen te werken. Op basis van deze ervaring heb ik belangstelling gekregen voor de psychologie en heb daarom besloten een minor toegepaste psychologie te volgen. Tijdens het volgen van deze minor op de Hogeschool Utrecht heb ik me verder verdiept in de complexiteit en verwevenheid van bedrijf en gezin op agrarische familiebedrijven. In het kader van de laatste fase van mijn opleiding ben ik op zoek gegaan naar een stageplaats waar ik een onderzoek kan doen naar niet-opvolgers op een agrarisch melkveebedrijf die wel altijd begaan is met het bedrijf, of het bedrijf wel had willen overnemen maar door positie niet in aanmerking komt. Met deze vraag ben ik naar het lectoraat gegaan en tot een overeenstemming gekomen om mijn stageperiode bij het lectoraat te volbrengen.